Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Digwyddiad Ffrydio Byw Remembering The Oscars

Mae sêr y ddawnsfa, Aljaž a Janette, yn perfformio digwyddiad ffrydio'r flwyddyn wrth i Remembering the Oscars ddod â'r holl ddisgleirdeb yn syth i'ch ystafell fyw!

Mae premiere y sioe ryfeddol hon ddydd Sadwrn 27 Mawrth 2021 am 7.30pm ac mae’n rhedeg tan ddydd Sadwrn 17 Ebrill 2021 - felly gallwch ei gwylio unrhyw bryd yn ystod y cyfnod hwnnw.

Gyda chast gwych o gantorion a dawnswyr, byddwch yn barod i ddathlu clasuron Hollywood a ffefrynnau teuluol Disney gan gynnwys Dirty Dancing, Mary Poppins, Flashdance, The Wizard of Oz, The Lion King, La La Land, Toy Story, Singin' in the Rain, Frozen a llawer mwy!

Mae noson y premiere, nos Sadwrn 27 Mawrth yn dod gyda chynnwys unigryw y tu ôl i'r llenni a sgwrs fyw ar Instagram gydag Aljaž a Janette, tra bod pob tocyn yn dod gyda rhaglen ddigidol 32 tudalen am ddim.

dyma gipolwg bach o'r hyn i'w ddisgwyl

 

Mae eich tocyn Remembering The Oscars yn cynnwys rhaglen ddigidol 32 tudalen am ddim.

Bydd y ffrwd ddigidol, ar ôl iddi gael ei gweithredu, ar gael am unrhyw gyfnod o 24 awr rhwng 27 Mawrth a 17 Ebrill.

 

Pris Safonol

£15.00
 
Bwciwch Nawr
 
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/YouTube.cshtml)