Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Remembering the Oscars - AILDREFNU

Yn syth ar ôl eu taith i dai dan eu sang yn y sioe ddifyr dros ben ac arloesol Remembering The Movies, daw Aljaz a Janette yn eu holau ac i’w canlyn eu sioe newydd sbon danlli grai Remembering The Oscars. Hwyliwch i ddathlu’r caneuon enillodd wobrau Oscar yn y swae ddawnsio newydd lawenychol yma yng nghwmni hoff gwpwl Strictly, Aljaz a Janette. 

Pa un a ydych chi’n Wishing On A Star, Swinging On A Star neu ddim ond yn dawnsio yn y City of Stars, bydd y cynhyrchiad anhygoel yma’n mynd â chi o ffefrynnau’r teulu gan Disney, drwodd i Oesau Aur Hollywood a Bollywood, â chaneuon gan Lady Gaga, Adele, Prince, Queen, Eminem, Celine Dion a Barbra Streisand, yn ogystal â chlasuron gan gyfansoddwyr caneuon chwedlonol fel Burt Bacharach, John Barry, Rodgers & Hammerstein, Irving Berlin a llawer at hynny. 

Mae yma gast o ddawnswyr a cherddorion gwych a chynlluniau llwyfan a gwisgoedd syfrdanol a sgrîn LED anferthol - does dim dwywaith na fydd y sbloet ddisgleirwych yma’n noson i’w chofio.  

Methu mynd i’r Oscars eleni? Peidiwch â phoeni, mae’r sioe yma’n addo i chi’r peth ail orau!

 
  • Pris Safonol: £28 | £31.50 | £40.50 | £45.50
  • Cwrdd a Chyfarch am 5.30pm: £100 (yn ychwanegol)
    • Yn cynnwys Llun wedi’i lofnodi
    • Chofrodd Laminedig VIP
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr