Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Johannes Radebe: Freedom

Mae’r sleifar o ddawnsiwr ar y teledu a’r pencampwr rhyngwladol JOHANNES RADEBE yn adnabyddus am wneud sbloet â’i actau ffrwydrol ar Strictly Come Dancing – ac fe fydd ei daith début, FREEDOM, run fath yn union!

Dathliad ydi JOHANNES RADEBE – FREEDOM o’r dawnsiau rydych yn dotio atyn nhw, yn heigio gan ddawn ac egni nodweddiadol Johannes.  O Ddawnsio Neuadd cain i ddawnsio Lladinaidd tanbaid, bydd cwmni o ddawnswyr cyffrous yn perfformio i gyfeiliant trefniannau dawns clasurol, rhythmau eiriasboeth De Affrica ac anthemau parti enfawr.

Bydd Johannes yn mynd â chi ar ei daith o’i fagwraeth yn Ne Affrica, hyd at deithio’r byd, ennill cystadleuthau a serennu yn eitemau mwyaf cofiadwy Strictly. Gadewch eich swildod wrth y drws a hwylio i gael noson o egni, angerdd a FREEDOM yn 2022.

 

CWRDD A CHYFARCH VIP CYN Y SIOE 

Cwrdd â Johannes Radebe – Rhyddid fel gwestai VIP â thocyn Cwrdd a Chyfarch.  

Ymunwch â Johannes cyn y sioe i gael cyfle unigryw i gael tynnu llun, cael ei lofnod a derbyn llyfryn cofroddion a rhodd arbennig. Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael.  

Cynhelir sesiynau Cwrdd a Chyfarch 90 munud cyn y perfformiad. Rhaid i westeion VIP gyrraedd 10 munud cyn dechrau'r sesiwn oherwydd mae’n bosib na chynigir mynediad i hwyrddyfodiaid. 

 
  • Pris Safonol: £28 | £38 | £43 | £48
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau): Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): 20% i ffwrdd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr