Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Johannes Radebe: Freedom Unleashed

Mae’r jiarff dawnsio teledu a’r pencampwr rhyngwladol Johannes Radebe wrth ei fodd o gyflwyno cynhyrchiad newydd sbon danlli grai, Johannes Radebe: Freedom Unleashed, ar ôl llwyddiant ysgubol ei daith début yng ngwledydd Prydain ddechrau’r flwyddyn, a werthodd bob tocyn.  Bydd Johannes Radebe: Freedom Unleashed yn agor ar 31 Mawrth ac ar fynd drwodd hyd at 27 Mai 2023, yn perfformio drwy hyd a lled gwledydd Prydain yn cynnwys wythnos ar ei hyd yn Peacock Theatre Llundain rhwng 4 ac 8 Ebrill 2023.

Yn Freedom Unleashed bydd Johannes yng nghwmni cast amrywiol gyda goreuon y byd, yn ddawnswyr a chanwyr dawnus, yn perfformio i gymysgedd o rythmau Affricanaidd ac anthemau parti aruthrol - a chyffyrddiad o hud y neuadd ddawns – gyda gwneud y sioe’n ddathliad gorfoleddus diwylliant, angerdd a rhyddid.

Meddai Johannes, "I was so thrilled and overwhelmed by the reception my first tour received earlier this year.  The British public really has opened its heart to me and I feel very thankful.  So it is with enormous pride and gratitude that I'm able to announce today my second UK Tour.  I can't wait to see you all somewhere in the country in 2023!"

Yn nhreflan Zamdela Sasolburg, De Affrica y ganed Johannes Radebe a ddechreuodd ddawnsio pan oedd yn saith oed.  Roedd disgyblaeth a swyn Dawnsio Neuadd a Lladin yn ei gyfareddu.  Dros y tair blynedd ar ddeg wedyn cystadlodd Johannes mewn cystadleuthau lleol, yn dringo i fyny’r rhengeodd Lladin gyda’r pennaf anrhydeddau, ac ymhen yr hir a’r hwyr ychwanegu Dawnsio Neuadd ac arddulliau dawnsio eraill, megis Affricanaidd Cyfoes a Jazz. Bu yn y rownd derfynol mewn cystadleuthau dawnsio cenedlaethol a chael gwahoddiad i gystadlu’n rhyngwladol yn St Petersburg, Rwsia.

Pan oedd yn un ar hugain oed gadawodd Johannes Dde Affrica i weithio ar Costa, y llong griwsio Eidalaidd enwog drwy’r gwledydd.  Yn sgil ei ddyfalbarhad a’i brofiad rhoddwyd mwy o gyfrifoldebau i’r brodor ifanc bywiog o Dde Affrica, gan gynnwys coreograffu, dysgu dawnswyr newydd, ac wedyn ymhen yr hir a’r hwyr fe’i dyrchafwyd yn Gapten Dawnsio.  Yn 2018, fe’i gwahoddwyd i ymuno â thymor cyntaf y sioe ryngwladol ysgubol o lwyddiannus, Dancing With The Stars, yn Ne Affrica.

Teithiodd Johannes y byd yn y sioe ddawns ryngwladol Burn The Floor cyn i Strictly Come Dancing roi ei gwyn arno.  Mudodd i wledydd Prydain i ddawnsio ar sioe fflaglong y BBC.  Yn ei ail gyfres fe’i partnerwyd â Catherine Tyldesley a dawnsiodd yr act un-rhyw gyntaf gydag un o’i gyd-sêr Strictly, Graziano Di Prima.  Yn 2022, fe fu iddo ef a’i bartner enwog, John Waite, wneud hanes drwy fod y bartneriaeth gyntaf, yn ddynion ill dau, i gystadlu ar y sioe. Cyrhaeddodd y ddau’r ffeinal ac yn ddiweddar ennill Gwobr LGBT Prydain am Ennyd y Flwyddyn yn y Cyfryngau. Bydd Johannes yn mynd yn ei ôl i’r neuadd ddawns i’w bumed gyfres ym mis Medi.

Cyflwynir Taith Brydain Johannes Radebe: Freedom Unleashed gan ROYO.  

 
  • Pris Safonol £28.00 | 32.00 | £41.00 | £48.00
  • Sesiwn cwrdd VIP: £93.00
    • Mae’r tocyn VIP yn cynnwys tocyn i’r sioe, a Chwrdd a Chyfarch Giovanni cyn y sioellun wedi’i lofnodicortyn gwddw VIP a chyfleoedd tynnu lluniau.
    • CYN Y SIOE mae’r Cwrdd a Chyfarch, awr a hanner cyn cychwyn y sioe.
    • Rhaid i ddeiliaid tocynnau VIP i gyd gyrraedd o leiaf deng munud cyn i’r cwrdd a chyfarch ddechrau.Ni dderbynnir neb sy’n dod yn hwyr.
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith yn Rhes P @ £28.00 yr un

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr