Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Here Come the Boys - AILDREFNU

Yn dilyn y sioe'r llynedd a werthodd bob tocyn, dyma Here Come the Boys yn ei hôl ac i’w chanlyn tair o arch-sêr mwyaf poblogaidd a bondibethma Strictly yn y cynhyrchiad syfrdanol newydd sbon danlli grai yma.  

At Aljaž Škorjanec o Strictly Come Dancing daw un o ffefrynnau gynt Strictly Pasha KovalevP, a’r pishyn o Sicilia sydd ar Strictly ar hyn o bryd Graziano Di Prima

Bydd y strafagansa ddawns yma’n cynnwys y rhan fwyaf o genres dawnsio.Dewch at Aljaž, Pasha a Grazian ochr yn ochr â chast o ddawnswyr rhyngwladol, un o bencampwyr byd bîtbocsio a sgrîn LED anferthol mewn cynhyrchiad di-brin, sy’n addo’n deg bod yn sioe boetha 2022.

 
 • Pris Safonol: £28 | £31.50 | £40.50 | £45.50
 • Pecyn Cwrdd a Chyfarch VIP£100 (yn ogystal â thocyn i’r digwyddiad)
  • Cyfarfod y tri artist
  • Cyfle i dynnu llun
  • Cofrodd Laminedig VIP

   (Ymgofrestru Cwrdd a Chyfarch - 5.15pm; Cwrdd a Chyfarch 5.30, diwedd 6pm)
 • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau at £28 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr