Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Giovanni Pernice

Mae ein ffefryn o Strictly Come Dancing, Giovanni Pernice, yn ôl gyda'i sioe boblogaidd THIS IS ME!

Bydd y perfformiwr yn goleuo'r llwyfan unwaith eto, ynghyd â'i gast o ddawnswyr proffesiynol, am flwyddyn wych arall o deithio.
Gyda charisma naturiol yr Eidalwr, ynghyd â choreograffi hardd wedi'i ategu'n berffaith gan drac sain gwych, mae THIS IS ME yn deyrnged i'r gerddoriaeth a'r dawnsiau sydd wedi ysbrydoli gyrfa Giovanni, a’i daith o fod yn ddawnsiwr cystadleuaeth i un o'r enwau mwyaf ar sioe boblogaidd y BBC.

Gallwch ddisgwyl eich hoff ddawnsiau Dawnsfa a Lladin, a mwy...

Oed 7+
Rhaid i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

 

 
  • Pris Safonol: £27.00 | £37.00 | 41.00
  • Sesiwn cwrdd VIP: £88.00
    • Mae’r sesiwn cyfarfod a chyfarch yn cynnwys cwrdd â Giovanni i gael cyfle i dynnu lluniau a chael llofnod, yn ogystal â phrint wedi’i lofnodi. 

    • Cynhelir y sesiwn cyfarfod a chyfarch CYN Y SIOE, 90 munud cyn i'r sioe ddechrau.

    • Rhaid i bob deiliad tocyn VIP gyrraedd o leiaf 10 munud cyn yr amser cyfarfod a chyfarch.  Efallai na dderbynnir unrhyw un sy'n cyrraedd yn hwyr.

  • Seddi cadair olwyn yn Rhes P am y pris isaf
  • Hefyd, mae seddi cadair olwyn ar gael yn yr ardal VIP am bris VIP.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr