Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Giovanni Pernice

 

Mae ein ffefryn o Strictly Come Dancing, Giovanni Pernice, yn ôl gyda'i sioe boblogaidd THIS IS ME!


Bydd y perfformiwr yn goleuo'r llwyfan unwaith eto, ynghyd â'i gast o ddawnswyr proffesiynol, am flwyddyn wych arall o deithio.
Gyda charisma naturiol yr Eidalwr, ynghyd â choreograffi hardd wedi'i ategu'n berffaith gan drac sain gwych, mae THIS IS ME yn deyrnged i'r gerddoriaeth a'r dawnsiau sydd wedi ysbrydoli gyrfa Giovanni, a’i daith o fod yn ddawnsiwr cystadleuaeth i un o'r enwau mwyaf ar sioe boblogaidd y BBC.


Gallwch ddisgwyl eich hoff ddawnsiau Dawnsfa a Lladin, a mwy...

 

Ar Werth 2 Mawrth 2021 - 10.00 am

 

Oed 7+

Rhaid i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

 

 
Pris Safonol £41.00 | £37.00 | £27.00
VIP £88.00

Mae’r sesiwn cyfarfod a chyfarch yn cynnwys cwrdd â Giovanni i gael

cyfle i dynnu lluniau a chael llofnod, yn ogystal â phrint wedi’i lofnodi. 

Cynhelir y sesiwn cyfarfod a chyfarch CYN Y SIOE, 90 munud cyn i'r sioe

ddechrau. Rhaid i bob deiliad tocyn VIP gyrraedd o leiaf 10 munud cyn yr

amser cyfarfod a chyfarch.  Efallai na dderbynnir unrhyw un sy'n cyrraedd yn hwyr.

 

Seddi cadair olwyn yn Rhes P am y pris isaf

Hefyd, mae seddi cadair olwyn ar gael yn yr ardal VIP am bris VIP.

 

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt