Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Firedance - AILDREFNU

Curiadau poeth yn dyrnu, coreograffi hudol ac angerdd digon i fynd â’ch gwynt chi. Yng nghwmni cerddorion Lladin byw ac ensemble dawns dynamig, hwyliwch i gael profiad dawns cyfareddol na fydd arnoch eisiau’i golli dros eich crogi. Bydd yma ganeuon eiconig gan gynnwys - In the Air Tonight, Sway, Bad Romance, Sweet Dreams, Relight My Fire, Bamboleo a llond gwlad at hynny, pan ddaw FIREDANCE yn ei ôl yn 2021 - a dyma’r peth poetha sydd ar hyd y lle. 

 
  • Pris Safonol: £28 | £38 | £43 | £48
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau): Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 20% i ffwrdd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr