Diversity

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

DIVERSITY
Yn cyflwyno
BORN READY
TAITH Y DENGMLWYDDIANT
CRËWYD GAN ASHLEY BANJO
 

Ar ôl wyth taith yng ngwledydd Prydain a werthodd bob tocyn, dros hanner miliwn o docynnau wedi’u gwerthu, a pherfformiadau teledu a byw rhif y gwlith, cyhoeddodd Diversity daith garreg filltir ei ddengmlwyddiant yng ngwledydd Prydain, “Born Ready” yn hydref 2019.

Mae 2019 yn nodi deng mlynedd ers i Diversity ysgubo’r cenhedloedd hyn pan enillodd drydedd gyfres Britain’s Got Talent, gyda churo Susan Boyle o flaen cynulleidfa deledu o dros ugain miliwn. Ers hynny, diolch i gefnogaeth aruthrol ei selogion a phobl Prydain, mae’n dal i syfrdanu cynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn â’i deithiau byw a’i berfformiadau sy’n torri tir newydd.

Yn sôn am y daith i ddod, meddai’r crëwr a’r coreograffydd Ashley Banjo, “Born Ready is such an incredibly special tour for the whole Diversity family. 2019 marks 10 years since we won Britain’s Got Talent and since then we have continued to innovate, grow and achieve things that most said were impossible. ‘Born Ready’ will not only celebrate this and look back at some of the iconic Diversity moments over the past 10 years. But it will also look forward to the future, at how Diversity continues to evolve and how we plan to pass what we’ve created onto the next generation. Be prepared for dance, illusions, mind blowing stunts and inspiring stories that will hopefully leave people amazed!”

Ar ôl bod yn feirniad ar gyfresi Got To Dance Sky 1 ill pump, ysgwyddodd Ashley Banjo rôl newydd pan ddaeth y sbloets Dancing On Ice yn ôl i ITV yn 2018 a daw yn ôl unwaith eto yn 2019. Mae Ashley hefyd wedi llywyddu, coreograffu a serennu yn The Real Full Monty (2017 a 2018) a enwebwyd am wobr BAFTA a The Real Full Monty: Ladies Night. Daw’r ddwy sioe yma yn eu holau i ITV ddechrau 2019.  Gwêl 2019 hefyd lansio sioe newydd Ashley Flirty Dancing ar Sianel 4. Ers serennu yn I’m A Celebrity Get Me Out of Here ITV, bu un o’i gyd-aelodau o Diversity Jordan Banjo yn llywydd ar Revolution Sky 1a bydd yn llywydd ar sioe awr frig newydd sbon danlli grai BBC 1, The Greatest Dancer fydd ar ein sgriniau teledu ddechrau 2019. Mae Diversity yn dal i ysbrydoli dawnswyr y to sy’n codi ac mae ar fin lansio ei ddosbarthiadau dawns newydd sbon gyda 20DV.

 
 Pris Safonol £31 | £41

NIFER GYFYNGEDIG O BECYNNAU VIP AR GAEL:

Pecyn VIP Seddi Gorau
- Mwynhau’r sioe o un o’r seddi gorau yn y

- Anrheg VIP dethol a ddewiswyd gan Diversity
- Cofrodd laminedig VIP Argraffiad Cyfyngedig

£81.50

NIFER GYFYNGEDIG O BECYNNAU VIP AR GAEL:

Pecyn VIP Cwrdd a Chyfarch
- Cyfarfod Diversity cyn i’r oedfan agor
- Cael tynnu eich llun gydag aelodau Diversity
- Mwynhau’r sioe o un o’r seddi gorau yn y
tŷ^
- Anrheg VIP dethol a ddewiswyd gan Diversity
- Cofrodd laminedig VIP Argraffiad Cyfyngedig

£127.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  seddi'r stalau @ £31 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr