Dansation XIV

Debbie Chapman Dancers
yn Cyflwyno
DANSATION XIV

Dathlu pedair blynedd ar ddeg ar hugain o’r Debbie Chapman Dancers, fel y’u gwelwyd ar Britain’s Got Talent a Got To Dance ar Sky.  Dônt yn eu holau i Neuadd Dewi Sant ac i’w canlyn sioe newydd sbon danlli grai: Dansation XIV.

Mae’r perfformiad hwn er budd Canolfannau Maggie, www.maggiescentres.org

 
Pris Safonol £12 Lefel 9, 10, 11, 12, 13 
  £13 Stalau, Lefel 1, 2, 8 
Dros 60 | Plant dan 16 oed | Myfyrwyr £2 yn llai  
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £12 pob tocyn seddi'r stalau
Grwpiau 10-19 (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £1 oddi wrth bob tocyn  
Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £2 oddi wrth bob tocyn  

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr