Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Stondin Canwyr Cymru

Cerddorfa Genedlaethol Gymrwig y BBC
Andrew Greenwood - Arweinydd

Pump o’r canwyr mwyaf dawnus yng Nghymru’n cystadlu am y cyfle heb ei ail i gynrychioli eu gwlad yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd. Ar ddiwedd y cyngerdd bydd panel o fri yn cyhoeddi pwy fydd yn canu dros Gymru yn 2021. I gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Cymreig y BBC dan arweiniad Andrew Greenwood, does dim dwywaith na chewch noson o gerddora gyda’r gorau oll gan sêr opera dydd a ddaw.

 

 
 Pris Safonol £18
 Myfyrwyr | Dan 18 oed £9
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2 yn llai 
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)
2 gredyd
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £2 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr