Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Martin Baker

Rhaglen

Vivaldi, Antonio (1678-1741) trefn. Guillou, Jean (1930-2019)
 - Concerto yn D fwyaf (RV 230) 
   Allegro  
   Larghetto  
   Allegro  

Sweelinck, Jan Pieterszoon (1562-1621)
 - Amrywiadau ar ‘Mein junges Leben hat ein End'  

Parry, Hubert (1848-1914)
  - Fantasia a Ffiwg (Op. 188)   

Gigout, Eugène (1844-1925)
 - Scherzo yn E fwyaf (1892)    

Walton, William (1902-1983)  trefn. McKie, Syr William (1901-1983)
 - Coronation March: Orb & Sceptre

Lemare, Edwin (1865-1934)
  - Andantino yn D feddalnod

Baker, Martin (g.1967)
 - Improvisation      


Ym Manceinion ym 1967 y ganed Martin Baker, astudiodd yn y Royal Northern College of Music, Chetham’s School of Music a Choleg Downing, Caergrawnt, wedyn dal swyddi yn Eglwysi Cadeiriol Westminster a St Paul’s yn Llundain cyn cael ei benodi i Abaty Westminster pan oedd yn bedeirblwydd ar hugain. Yn 2000 aeth yn ei ôl i Eglwys Gadeiriol Westminster yn Feistr Cerddoriaeth, lle’r oedd yn gyfrifol am gyfarwyddo’r côr byd-enwog am ugain mlynedd yn ei raglen gorawl ddyddiol a’i raglen brysur o gyngherddau, teithiau a recordiadau.

Mae galw mawr am Martin Baker yn organydd ac mae’n chwarae cyngherddau solo mynych yng ngwledydd Prydain a thrwy’r byd yn grwn.  Ar ben chwarae repertoire eang mae’n adnabyddus am ei ddawn byrfyfyrio, yn y ffurfwasanaeth ac mewn cyngherddau, ac roedd yn enillydd cystadleuaeth fyrfyfyrio Tournemire yn St Albans ym 1997. Mae ei recordiad organ solo cyntaf newydd ei ryddhau ar y label Ad Fontes newydd o Abaty Buckfast, lle chwaraeodd y cyngerdd agoriadol ar yr organ Ruffatti newydd yn 2018. Mae’n dysgu repertoire a byrfyfyrio ill dau, ac ymddangosodd yn feirniad sawl cystadleuaeth organ ryngwladol.

Yn ddiweddar gwasanaethodd yn Llywydd Coleg Brenhinol yr Organyddion ac mae’n Gymrawd er anrhydedd Coleg Downing, Caergrawnt.Pan na fydd wrthi’n cerddora mae’n fotobeiciwr teithio brwd a serch hyn, ar adeg mynd i’r wasg, roedd yn dal yn fyw.

 
  • Pris Safonol: £6.50 Ymlaen llaw | £7.50 Ar y diwrnod
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £5.50 Ymlaen llaw | £6.50 Ar y diwrnod
  • Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): gredyd

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr