Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Dale Storr

RHAGLEN

Melangan a Jazz ar dull New Orleans yn cynnwys:

Dr. John : Dorothy
Jon Cleary : Raise the Rafters
Abdullah Ibrahim: Joan

Mae Dale Storr, chwedl y cylchgrawn Jazz Journal, yn ddyn piano’r dyn piano ac yn drysor cenedlaethol a bellach mae ei daith gerddorol wedi dwyn cydnabyddiaeth iddo’n un o ganwyr piano dull New Orleans blaenllaw gwledydd Prydain.

Casgliad recordiau ei rieni, yn Rhythm a’r Felan a Roc a Rôl cynnar, a’i hysbrydolodd a buan y magodd y pianydd ifanc awch am gerddoriaeth atgofus New Orleans. Ymgladdodd yn arddulliau arwyr fel Dr. John, James Booker, Professor Longhair, Allen Toussaint, Fats Domino a Huey ‘Piano’ Smith ag enwi ond dyrnaid. Aeth ei astudiaethau piano ag ef i Sheffield lle’r enillodd ei blwy’n bianydd roedd galw mawr amdano, yn cyfeilio i lawer o bennaf sêr canu’r felan o wledydd Prydain ac America. Fodd bynnag, doedd dim dwywaith nad cerddoriaeth ei annwyl New Orleans fyddai’n mynd â hi ac o 2008 allan aeth Dale yn solo gyda’i sioe ‘Sounds of New Orleans’ sydd bellach yn fawr ei chlod.

Ers hynny mae’n ysgubo cynulleidfaoedd drwy hyd a lled gwledydd Prydain ac Ewrop â’i feistrolaeth benfeddwol ar y piano a’i lais, ac at hynny rhannu ei wybodaeth hollgynhwysfawr am y ddinas gilgant. Mae Dale yn swyno’r gynulleidfa â chyfoeth yr hanes y tu ôl i’r gerddoriaeth, yn adrodd hanesion – coch, yn aml – ei hoff arwyr y piano.   Cyrhaeddodd ffeinals Gwobrau Melangan Prydain am saith mlynedd yn olynol ac ennill hefyd wobr perfformiad cerddorol gorau 2015 yng Ngŵyl Ymylon Buxton.

Gewch chi ddisgwyl reid colli cylla teimladol, yn gerddoriaeth a hanesion canwyr piano mawr New Orleans.  

 

Gwefan Dale Storr

 
  • Pris Safonol: £6.50 Ymlaen llaw | £7.50 Ar y diwrnod
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £5.50 Ymlaen llaw | £6.50 Ar y diwrnod
  • Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): gredyd

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr