Pres Nadolig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Dr Robert Childs - Arweinydd

Daw’r cyngerdd poblogaidd yma sydd i’r dim i’r teulu yn ei ôl i’r Neuadd ar awr ginio eto yn heigio gan garolau traddodiadol a ffefrynnau’r tymor – does dim dau na fyddwch yn morio canu. Yr union ffordd i ddianc rhag ias y gaeaf a ffair a ffwndwr siopa Dolig!

 
 Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr