Nicholas McCarthy, pianydd llawchwith

Rhaglen

 Scriabin   Nocturne Op 9
 Richard Strauss (trefn J. Mann)   Morgen! Op 27 Rhif 4 
 Carl Reinecke  Sonata yn C leddf Op 179 
 Bach (trefn Brahms)  Chaconne yn D leddf
 Bellini (trefn Fumagalli)    Casta Diva
 Rachmaninov (trefn McCarthy)     Preliwd yn G leddf Op 23 Rhif 5     


Ym 1989  y ganed Nicholas McCarthy, heb ei law dde, ac nid tan ei bedwar ar ddeg oed y dechreuodd ganu’r piano ar ôl ei ysbrydoli gan un o’i ffrindiau’n chwarae Sonata Waldstein Beethoven.

Dywedwyd wrtho un tro na lwyddai fyth yn bianydd cyngerdd, ond doedd dim digalonni ar Nicholas ac aeth yn ei flaen i astudio yn y Royal College of Music mawr ei fri yn Llundain. 

Roedd ei raddio ym mis Gorffennaf 2012 mewn penawdau breision yn y wasg drwy’r byd yn grwn, gan ei fod yr unig bianydd unllaw i raddio o’r Coleg yn ei hanes can mlynedd a deg ar hugain. Ym mis Mawrth 2018 dyfarnwyd iddo aelodaeth er anrhydedd gan lywydd y Royal College of Music, EUB Tywysog Cymru.

Mae Nicholas yn bleidiwr byd egnïol a dewr y repertoire llaw chwith yn unig, repertoire ddaeth i fod yn gyntaf ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac wedyn datblygu’n gyflym ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf oherwydd yr anafiadau lawer ar faes y gad. Paul Wittgenstein oedd yn gyfrifol am ei ddatblygiadau yn yr ugeinfed ganrif yn sgìl ei ddarnau comisiwn gan Ravel, Prokofiev a Benjamin Britten ymhlith eraill.

Mae Nicholas wedi perfformio’n eang drwy hyd a lled gwledydd Prydain gan gynnwys oedfannau mawr megis y Royal Albert Hall. Dramor, teithiodd a pherfformio yn Ffrainc, gwlad Belg, yr Iseldiroedd, De Affrica, De Corea, Malta, Kazakhstan, Japan, yr Unol Daleithiau ac yn fwyaf diweddar taith chwe dinas yn Tsieina.

Un o funudau balchaf Nicholas oedd perfformio gyda Pharagerddorfa Prydain yn Seremoni Gloi chwaraeon Paralympaidd 2012 lle’r oeddent yn chwarae, ochr yn ochr â Coldplay, anthem y chwaraeon o flaen cynulleidfa o 86,000 o bobl a hanner biliwn o wylwyr ym mhedwar ban byd.

Daeth clod y beirniaid i ran ei berfformiadau cyngerdd, ei recordiadau a’i ymddangosiadau ar y cyfryngau. Mae’n fythol ymroddedig i ddenu cynulleidfaoedd newydd i gerddoriaeth glasurol ac mae hyn, ochr yn ochr â’i waith gyda phobl ifanc drwy addysg cerddoriaeth, bob amser yn rhan fawr o’i raglen.

Mae rhaglen Nicholas hefyd yn cynnwys oedau areithio symbylol, i amrywiaeth eang o ysgolion, busnesau a sefydliadau. Un o’r difyrraf o’r rhain oedd ei Araith TED yn y Royal Albert Hall.

Mae Nicholas yn Llysgennad balch Nordoff Robbins.

 
 Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
13.00  DECHRAU                                                                        
14.00  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.