Jeffrey Howard, Organ

Rhaglen

 Bach  Toccata a Ffiwg yn D leddf 
 Tchaikovsky  Nutcracker, pigion (trefn. Keith John): March, Sugar Plum Fairy, Arabian Dance, Reed Flutes, Trepak.
 Driffil  Tocata
 Ireland  Capriccio
 Vaughan-Williams  Rhosymedre
 Jongen (trefn. Howard)  Toccata (Symphonie Concertante)

 

Ganed Jeffrey Howard B.E.M. yng Nghaerdydd ac astudiodd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd ac astudio’r organ wedi graddio yn y Royal Academy of Music, Llundain.  Mae’n Gyfarwyddwr Cerddoriaeth yng Ngholeg Sant Ioan, Caerdydd ac Eglwys Gadeiriol Fetropolitanaidd Caerdydd.  Mae’n dal i ddilyn gyrfa, yn organydd, yn bianydd, yn ganwr, yn hyfforddwr ac yn arweinydd, wedi cyfeilio i gantorion rhyngwladol blaenllaw ym myd opera ac adloniant ysgafn gan gynnwys Syr Bryn Terfel, Syr Willard White, Dennis O'Neill, Nuccia Foccile, Rebecca Evans, Alfie Boe, Michael Ball, Wynne Evans, Katherine Jenkins ac yn fwy anffurfiol, y Fonesig Shirley Bassey. 

Perfformiodd Jeff mewn oedfannau megis y Royal Albert Hall, y Royal Festival Hall, y Wigmore Hall ac Eglwys Gadeiriol St Paul’s yn Llundain, Capel St George’s, Windsor, a llawer o bennaf oedfannau cyngerdd gwledydd Prydain, Notre Dame de Paris a’r Goethe-Institut ym Mrwsel, Eglwys Gadeiriol Genedlaethol Washington ac i groeso preifat a gynhaliwyd gan Ei Fawrhydi Brenhinol, y Tywysog Albert ym Monaco.  Ac yntau’n Artist Preswyl Gwadd yn Eglwys Fethodistaidd First United, Lubbock, Texas, 1996-97, roedd Jeff yn gyfrifol am gyfeilio i’r gwasanaethau, am roi datganiadau ac am drefnu’r gerddoriaeth i’r gwasanaethau teledu a radio wythnosol.  Mae’n dal i fod yn rhan o ddigwyddiadau cerddoriaeth ar raddfa fawr, yn arweinydd ac yn drefnydd i Eisteddfod Genedlaethol Cymru, teledu Cymru a digwyddiadau corawl eraill. 

Yn ei waith yn drefnydd, gweithiodd Jeff gyda cherddorfeydd y Royal Philharmonic a’r Royal Liverpool Philharmonic, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Opera Cenedlaethol Cymru, City of Birmingham Symphony Orchestra a Cherddorfa Symffoni Budapest ac mae’n ymddangos yn aml yn unawdydd ar yr allweddellau i Syr Karl Jenkins.  Ymhlith darnau comisiwn diweddar bu trefniannau Ffanffer ac Emyn y Pasg i Eglwys Gadeiriol Genedlaethol Washington, trefnu i gerddorfa’r ddrama gerdd newydd Tiger Bay i Ganolfan Mileniwm Cymru a Capetown Opera, trefniannau corawl i Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC, Songs of Praise, S4C a sawl artist recordio solo yn cynnwys Syr Bryn Terfel i Deutche Gramophon a Trystan Griffiths i Universal. 

Mewn cysylltiad â Digwyddiadau Organ Caerdydd.

 
 Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 

Yn gyfeilydd, yn ganwr ac yn drefnydd Only Men Aloud!, teithiodd wledydd Prydain ddwywaith yn 2009 a rhyddhau dau albwm gyda nhw ar label Universal.  Bu eu hail albwm, 'Band of Brothers', y gwnaeth Jeff lawer o’r trefniannau iddo, yn gyfrwng ennill iddo Wobr Classical Brit yn 2010. 

Ers chwarter canrif bellach mae Jeff yn Hyfforddwr Llais yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru ac Opera Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Academi Ryngwladol y Llais Cymru, y Cwrs Theatr Gerdd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Thiwtor Llais ym Mhrifysgolion Caerdydd a Bryste.  Y tu allan i’w waith mewn ysgolion ac eglwysi cadeiriol, mae Jeff yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Cambrensis, Côr Meibion Treorci a Chôr Mawl Dewi Sant sy’n ddau gant o leisiau.  Dyfarnodd Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru i Jeff Wobr Joseph Parry am ei wasanaethau i gerddoriaeth yng Nghymru, ac yn 2018 dyfarnodd y Royal Academy of Music iddo Statws Cysylltiol yr Academi am wasanaethau i gerddoriaeth gorawl.

Dyfarnwyd i Jeff Fedal yr Ymerodraeth Brydeinig yn rhestr anrhydeddau’r flwyddyn newydd yn 2019 am wasanaethau i gerddoriaeth.

13.00  DECHRAU                                                                        
14.00  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.