Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Mavron Quartet - AILDREFNU

Rhaglen

  • Mozart - Pedwarawd Tannau Rhif 15 yn D leddf, K.421
  • Prokofiev - Pedwarawd Tannau Rhif 1 yn B leddf, Op. 50

Yn syth o’u perfformiadau’n ddiweddar yn St Petersburg, Rwsia, daw Pedwarawd Mavron yn eu holau i roi cyngerdd awr ginio cyfareddol eto. Ar thema Rwsia fyth, bydd y Mavroniaid yn cyflwyno Pedwarawd Tannau Cyntaf Prokofiev ochr yn ochr â Phymthegfed Pedwarawd Tannau Mozart yn D leddf. 

Dewch i brofi perfformiad llawenychol eto gan ensemble preswyl Neuadd Dewi Sant, Pedwarawd Mavron.

 
  • Pris Safonol: £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod
  • Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 
13.00  DECHRAU                                                                        
14.00  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.