Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - The Hermes Experiment – Cyngerdd Ysgolion Cynradd

 Cyflwynir gan Helen Woods 

 Emily Hall 

 I am happy living simply a The end of the ending 

  4'30'' 

 Eloise Gynn 

 Good Morning Mr. Blackbird 

  5'

 Giles Swayne 

 Chansons dévotes et poissonneuses, symudiad I 

  7'

 Stevie Wishart 

 Eurostar – taith sain rhwng dinasoedd 

  5'

 Helen Woods

 Darn newydd gan Helen Woods 

  5'

 Misha Mullov-Abbado 

 The Linden Tree 

  6'

 Meredith Monk (trefn. Denholm) 

 Double Fiesta 

  5'30''

 

Mae Actifyddion Artistig a Gŵyl Bro Morgannwg yn cydweithio i ddod â Chyngerdd Ysgolion Cynradd gwych o gyffrous i Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd ar y 19eg o Fai 2020. Rydym wrth ein boddau o gyflwyno’r pedwarawd cyfoes gwych o gyffrous ‘The Hermes Experiment’. Y delyn, y clarinét, y llais a’r basgrwth ydi’r ensemble, sy’n comisiynau gweithiau newydd yn rheolaidd yn ogystal â chreu eu trefniannau arloesol eu hunain a’i mentro hi i fyrfyfyrio rhydd byw.   

Mae’r perfformiad yma a luniwyd yn arbennig yn bwrw golwg arbennig ar gerddoriaeth sy’n dod i’r fei a chyfansoddwyr byw ac fe’i cyflwynir gan y cyfansoddwr a’r animateur addysg cerdd Helen Woods. Bydd y cyngerdd addysgol, rhyngweithiol a difyr yma’n canolbwyntio ar gyflwyno disgyblion cyfnod allweddol 2 i fath newydd o seinfyd. Fe fydd yn wledd i’r llygad a’r glust sy’n rhy dda i’w cholli!

Cyflwynir y cyngerdd yma ar y cyd gan Neuadd Dewi Sant a Gŵyl Bro Morgannwg.

 
 Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
 A ddysgir gartref  £3 i’r myfyriwr a’r rhiant yn gwmni iddo
 Grwpiau: Ysgolion 
 Taliadau ysgolion i ddod i law erbyn 22 Ebrill 2020
Archebion grwpiau heb fod ar gael ar lein – dim ond yn bersonol neu dros y ffôn â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.
 
£3 i fyfyrwyr ac athrawon yn mynd am ddim

Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Wedi’i ganslo