Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Alis Huws - AILDREFNU

Rhaglen

 Bach/Grandjany   Étude Rhif 6 yn C Lon  
 Joaquin Turina  Tocata y Fuga
 Grace Williams  Hiraeth
 Benjamin Britten    Cyfres i’r Delyn Op. 83
- I Agorawd
- II Toccata
- III Hwyrgan
- IV Ffiwg
- V Emyn (Sant Denio
 Catrin Finch  Môr Arianrhod
 Reinhold Glière  Impromptu
 Marcel Tournier 

 Images Cyfres Rhif 4
- I La Volière Magique
- II Cloches sous la neige                               
- III La danse du moujik


Unawdydd a cherddor siambr ar ei liwt ei hun ydi Alis Huws sydd newydd ei phenodi’n Delynor Swyddogol EUB Tywysog Cymru. Chwaraeodd sawl gwaith i Deulu Brenhinol Lloegr a rhoi perfformiadau drwy hyd a lled Ewrop a’r Dwyrain Pell.

Mae Alis yn perfformio’n rheolaidd mewn digwyddiadau amlwg eu lle i Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn cynnwys agor ei swyddfeydd newydd yn Llysgenhadaeth Prydain yn Berlin y llynedd, ei dathliadau Dygwyl Dewi yn Lancaster House, ac agor Brenhinol swyddogol y Senedd yn 2016. Yn gynharach eleni, fe’i gwahoddwyd i berfformio ym Mhalas Buckingham i nodi hanner can mlynedd ers arwisgo EUB Tywysog Cymru.

Yn 2017, cymerodd ran yng Nghynghrair y Delyn y Byd yn Hong Kong, ac ymuno â Katherine Jenkins ac Only Men Aloud mewn perfformiad i ddathlu Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd.Yn 2017, cymerodd ran yng Nghynghrair y Delyn y Byd yn Hong Kong, ac ymuno â Katherine Jenkins ac Only Men Aloud mewn perfformiad i ddathlu Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd. At hynny, cynrychiolodd Gymru yn Ffair Ryngwladol Hankyu yn Osaka yn 2016.

 
 Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod
 Logo Time CreditsTime Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr