Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Cyngerdd Rhif 15
(yn y pecyn tanysgrifiad)

 Arweinydd   Elim Chan
 
 Soloist  Sheku Kanneh-Mason, Cello    
 Dukas   Sorcerer’s Apprentice  12'                           
 Fauré   Élégie i’r sielo a cherddorfa   8'
 Saint-Saëns  Cello Concerto Rhif 1  20'
Egwyl
 Rachmaninov   Symphonic Dances  35'


Llun: Elim Chan | Llun gan: Willeke Machiels
              Sheku Kanneh-Mason
| Llun gan: Lars Borges

 

Croesawyd Sheku Kanneh-Mason gan The Telegraph gyda’r geiriau: “Technically superb and eloquent in his expressivity” a does dim dwywaith na fydd yn eich swyno â’i gelfyddyd. Mae’r rhaglen Ffrengig-Rwsiaidd ddengar yma’n dwyn ynghyd hanes poblogaidd dewiniaeth ac un o’r concerti soddgrwth mwyaf swynol yn y repertoire. Yn goron ar ei drama angerddol mae holl liwiau’r enfys blith-draphlith yn Nawnsiau Symffonig Rachmaninov, gwaith gwyllt o egnïol ac iddo gyfoeth o alawon bendigedig gan gynnwys parodi un o waltziau Fienna.

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Ategion y Gyfres
SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM): Dr Jonathan James yn egluro a thrafod y rhaglen.
6:30pm - 7pm | Lefel 1

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.

Bws Cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol
Taith Ddychwelyd Coets Cyngherddau CCRh - £5 yn Unig!

Ydych chi’n dwlu ar gerddoriaeth glasurol ond yn cael anhawster wrth ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth i fwynhau cyngherddau cerddorfaol byw yn Neuadd Dewi Sant? 

Am £5 yn unig, gallwch bellach eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith ddychwelyd coets a ddarperir gan y lleoliad a chyrraedd mewn pryd ar gyfer y sgwrs cyn y cyngerdd am 6.30pm! 

Cynllun peilot yw’r Goets Cyngherddau CCRh ac os bydd yn llwyddiannus, ein nod fydd darparu gwasanaeth ar gyfer nifer o berfformiadau CCRh yn y dyfodol gan ychwanegu rhagor o lwybrau yn ôl y galw.  Ar gyfer y gwasanaeth peilot hwn, mae’r mannau a’r amserau codi/gollwng canlynol ar gael:

 

 Man Codi

Amser

 Llanilltud Fawr 

 Gorsaf Reilffordd 

 4.45pm 

 Sain Tathan

 Safle Bws ger y Senotaff

 4.55pm

 Y Rhws

 Gyferbyn â’r Spar

 5.04pm 

 Y Barri

 Gorsaf Reilffordd

 5.17pm

 Y Barri

 Gorsaf Heddlu

 5.22pm

 Dinas Powys

 Gorsaf Betrol Texaco

 5.37pm 

 Penarth

 Canol y Dref (Safle Bws yr Arcêd) 

 5.52pm

 

I archebu eich sedd ar Fws Cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau 029 2087 8444 neu archebwch ar-lein drwy ‘uwchraddio eich profiad’ ar ôl dewis eich sedd, a’i ychwanegu at y fasged.

Mae’r gwasanaeth ar gael i ddeiliaid tocynnau cyngherddau CCRh yn unig, ac mae’n rhaid cadw lleoedd ar y goets erbyn 24 awr cyn dyddiad y cyngerdd. 

Hefyd, fel ffordd fach o ddiolch i chi am fod yn un o’r rhai cyntaf i ddal ein Coets Cyngherddau CCRh, bydd eich tocyn coets yn rhoi’r hawl i chi gael hufen iâ am ddim yn ystod yr egwyl. 

Gadewch y drafnidiaeth i ni a gwnewch ffrindiau gyda selogion cerddoriaeth glasurol eraill cyn cael eich gwefreiddio gan y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant.

 
Pris Safonol  £10.00  Lefelau 5
(golwg gefn o’r llwyfan a lle ymestyn cyfyngedig)
  £15.00 Lefelau 9 a 13, 10 a 12
  £22.00 Lefelau 9 a 13
  £29.00 Lefelau 3, 4, 6 a 7, Lefelau 10 a 12 (blaen)
Blaen y Stalau Ochr
  £36.00 Seddi Ochr, Lefel 11 (canol), Blaen y Stalau Canol
  £43.00 Seddi Canol, Lefelau 1, 2 a 8, Lefel 11 (blaen), Seddi'r eil Standiau Ochr
   

Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau ar gael)

PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.
Tocyn Platinwm 
Yn cynnwys sedd orau yn Lefel 1, gwydr o Prosecco a rhaglen. Cofiwch fod hyn yn gymwys ar y tocynnau drutaf yn unig.
£51.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr £2.00 oddi ar docyn pris llawn
Myfyrwyr neu Bobl Dan 26 (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid cyflwyno prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a 12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a archebir ar-lein ar noson y sioe. £5.00
Dros 65  Gostyngiad o 10%
Pobl anabl ag un cydymaith Hanner pris pob tocyn
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £10.00 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Codwch docynnau Cynnig Cynnar a
thalu cyn dydd Sadwrn 7 Medi, Grwpiau
o 10 neu fwy tocyn pris llawn £3.00
yn rhatach, £1.50 ar ôl y dyddiad yma. 
  Grwpiau o 20 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  Codwch docynnau Cynnig Cynnar a
thalu cyn dydd Sadwrn 7 Medi, Grwpiau
o 20 neu fwy tocyn pris llawn £4.00 yn rhatach,
£2.50 ar ôl y dyddiad yma.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Noder, nid yw consesiynau ar gael ar docynnau platinwm neu ragarweiniol. 
**Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Wedi’i ganslo
 

CONCERT PACKAGES

Benefits of booking a package:

 • You can save up to 30% on your tickets and, if you book now, you can pay over six months (interest free), making your money go even further
 • First choice of seats for all our featured concerts this year
 • A Subscribers Discount Card
 • Buy additional tickets now, or nearer the time, for friends and family at your subscription discount rate
 • Buy your programmes in advance and get a discount – £3.00 in advance, £3.50 on the day.

Benefits of booking all 13 concerts:

 • An invitation to our party on the opening night of the season
 • Two FREE lunchtime concerts of your choice
 • A discount card entitling you to 10% off hot drinks and snacks in the Gin Lounge and bars.
 • The biggest full season subscription discount we have ever offered, making
  enjoying all the concerts even more affordable
 • A whole year of superb concert going to look forward to!
    10% 10% 10% 15% 15% 20% 20% 20% 25%  30%
  No of concerts 10 11 12  13
Price   Seating area                    
£10.00  Tier 5 £36.00 £45.00 £54.00 £59.50 £68.00 £72.00 £80.00 £88.00 £90.00 £91.00
£15.00  Tier 9 &
13 outer edges,
Tiers 10
& 12, 9
& 13
(rear)
£54.00 £67.50 £81.00 £89.25 £102.00 £108.00 £120.00 £132.00 £135.00 £136.50
£22.00 Tiers 9
& 13
£80.00 £100.00 £118.80 £130.90 £149.60 £158.40 £176.00 £193.60 £198.00 £200.20
£29.00 Tiers 3,4,
6 & 7,
Tiers 10 & 12(front), Front of Side Stalls
£104.40 £130.50 £156.60 £172.55 £197.20 £208.80 £232.00 £255.20 £261.00 £263.90
£36.00 Side Stalls, Tier 11 (middle), Front of Centre Stalls £129.60 £162.00 £194.40 £214.20 £244.80 £259.20 £288.00 £316.80 £324.00 £327.60
£43.00 Centre Stalls, Tiers 1,2 & 8, Tier 11 (front), Aisle Seats Side Stalls £154.80 £193.50 £232.20 £255.85 £292.40 £309.60 £344.00 £378.40 £387.00 £391.30
£51.50 Platinum Ticket*
- Tier 1 front)

£185.40 £231.75 £278.10 £306.42 £350.20 £370.80 £412.00 £453.20 £463.50 £468.65

Please book via Box office on 02920 878444.
*Concessions not applicable on Platinum tickets