Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Sixteen

The Wise Men and the Star
 Lassus    Omnes de Saba   Lassus     Videntes stellam Magi
 Traditional    Angels, from the realms of glory  Traditional     A Gallery Carol
 Fricker    A Babe is born  Sheppard    Reges Tharsis
 James McCarthy    Peaceful was the night  Phillip A. Cooke    There is no rose
 Gabriel Jackson    The Christ-child  Britten    A Boy was born
 John Rutter    There is a flower  Oliver Tarney    The wise men and the star
 Palestrina    Videntes stellam Magi  Cornelius    The Three Kings
 Peter Hayward    The Christ-Child’s Lullaby  Traditional    Past three o clock
 attributed Byrd    Reges Tharsis a5  Traditional    I wonder as I wander
 INTERVAL    Palestrina    Magnificat Quarti toni

 

Ers cyn cof ysbrydolwyd cenedlaethau o gyfansoddwyr gan y Tri Brenin yn ymweld â’r baban Iesu. Mae yma gerddoriaeth yn amrywio o glasuron y Dadeni i drefniannau cyfoes a’r doethion ar ganol y llwyfan yn y cyngerdd tymhorol yma. Codwch docynnau rhag
blaen i brofi un o’r ensembles corawl mwya’u bri yng ngwledydd Prydain a’ch tretio’ch hun i bnawn o gerddoriaeth arddunol – y wledd Nadolig i’r dim.RHAGOR AM Y GYFRES GLASUROL YNG NGHAERDYDD

SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM)
Dr Keith Chapin
2:00pm | Lefel 1   

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd. 

Mae’r sgyrsiau am ddim i’w mynychu, ond dyrennir llefydd ar sail y cyntaf i’r felin. Cyrhaeddwch yn gynnar i sicrhau’ch lle. 

 
 Pris Safonol £20.00 pob ardal
 Plant dan 16 oed 
 (Os bydd tocynnau ar gael)
PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)

£18.00
 Myfyrwyr | Dan 26 oed
Rhaid cyflwyno  prawf adnabod neu codir y pris llawn. 
£5.00
 Pobl hŷn: Dros 65
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
 Gostyngiad o 10%
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Stondinau · £10 yr un
 Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444)
2 gredyd

 

DS. Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o danysgrifiadau Cyfres Caerdydd Glasurol.

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr