Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cyfres Caerdydd Glasurol 2022-23

AfAr ôl gweld cyngherddau cerddorfaol gwych yn dod yn eu holau i Gaerdydd yn 2021-2022, rydym mewn hwyl dathlu, ac yn nhymor 2022-23 mae gennym fwy o le fyth i wenu. Choeliech chi fawr – ddeugain mlynedd yn ôl y bu i Neuadd Dewi Sant, Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru, agor ei drysau led y pen a rhoi i Gaerdydd ac i Gymru neuadd gyngerdd i ymfalchïo ynddi, ac i gerddorfeydd gwadd acwsteg gyda goreuon y byd i berfformio ynddi.

Eleni, gael i ni ddathlu’n grand o’n coeau, mae’n wefr i ni ddod â thymor bendigedig o gerddoriaeth eithriadol i chi, ac i wneud hyn yn fwy o ddathliad fyth rydym wrth ein boddau o allu cynnig prisiau rhatach o dipyn i chi fel bod dod i’r gyfres raenus yma’n fwy fforddiadwy nag erioed. Mae yma fwy na phum cant o seddi ar gael am ddim ond ugain punt a llai, cannoedd am ddim ond decpunt, felly cofiwch godi tocynnau rhag blaen i ddathlu deugain mlynedd o gerddoriaeth dan gamp yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru!

DLAWRLWYTHWCH RAGLEN CYFRES GLASUROL CAERDYDD 2022/23
 

O FRWSEL I REYKJAVIK… DEUNAW CYNGERDD GYDA’R GORAU GEWCH CHI

Pa un ai’r Clasurol, y Rhamantaidd neu’r ugeinfed ganrif sydd at eich dant chi, does dim dwywaith nad ydi’r Gyfres Caerdydd Glasurol eleni’n wledd. Mae yma gerddorfeydd yn ymweld o wlad Belg, Gwlad yr Iâ a’r Weriniaeth Tsiec, ynghyd â rhai o unawdwyr amlycaf ein dydd, ac rydym yn siwr y bydd arnoch eisiau dod atom ni i rai o’r cyngherddau ar gynnig – neu hyd yn oed y cwbl – eleni, a ninnau’n dathlu pen-blwydd mawr.

SUNAWDWYR RHYNGWLADOL
Mae yma gymanfa o unawdwyr, yn sêr pob copa walltog, yn cynnwys y pianyddion Martin James Bartlett, Benjamin Grosvenor, Daniel Ciobano, Stephen Hough, Paul Lewis a Yeol Eum Son, y ffidleriaid Nicola Benedetti, Bomsori Kim, Simone Lamsma, James Ehnes a Vilda Frang a’r soddgrythorion Laura van der Heijden a Sheku Kanneh-Mason. Ymhlith yr uchelfannau mae:

CYCHWYN CYFAREDDOL Y TYMOR
Mae’r Gerddorfa Breswyl, sef Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, yn croesawu Ryan Bancroft a’r pianydd ifanc gwefreiddiol Yeol Eum Son i gyngerdd agoriadol y tymor.

BOHEMIAN RHAPSODY
Daw’r soddgrythor arobryn Laura van der Heijden at Gerddorfa Ffilharmonig Brno fawr ei bri i wledd o gerddoriaeth Tsiecoslofacia a Lloegr.

O FORLUN TYMHESTLOG I SINFONIETTA FRWD
Dan y maestro o Tsieciad Tomáš Hanus, mae Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno rhaglen odidog gan bedwar o gyfansoddwyr mawr byd opera.

BROADWAY I BOLÉRO
John Wilson fydd yn dal awenau Sinfonia of London mewn rhaglen foethus yn cynnwys Martin James Bartlett a Rhapsody in Blue Gershwin.

ANGERDD A GWLADGARWCH
Mae teimladau o eigion calon yn dygyfor drwy raglen gan y Philharmonia Orchestra o weithiau gan Berlioz, Bloch a Sibelius, dan gyfarwyddyd Jukka-Pekka Saraste ac yn rhoi llwyfan i Sheku Kanneh-Mason.

Y GWANWYN A’R HYDREF
Croeso’n ôl i Mirga Gražinytė-Tyla a’r City of Birmingham Symphony Orchestra gydag Elgar a Schumann, a’r seren o ffidler Vilde Frang.

GWLAD TÂN AC IÂ
Cyfle prin i glywed Cerddorfa Symffoni Gwlad yr Iâ gyda’i phrif arweinydd Eva Ollikainen a Stephen Hough yn chwarae Beethoven.

Y FFINDIR YN DEFFRO
Yr arweinydd o Ffiniad Dalia Stasevska yn cyfarwyddo The Hallé mewn rhaglen rhy dda i’w cholli o Sibelius a Beethoven gyda thri o artistiaid amlycaf y byd.


TANYSGRIFIWCH I’N PECYNNAU CYNGHERDDAU NI NAWR

 MANTEISION PRYNU PECYN:

 • Gallwch arbed hyd at 30% ar eich tocynnau ac, o’u prynu nhw’n awr, fe gewch chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gan wneud i’ch arian fynd ymhellach (does rhaid i chi ond gofyn yn y Swyddfa Docynnau am y ffurflen archeb reolaidd)
 • Y dewis cyntaf o seddi i’r holl gyngherddau eleni
 • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr
 • Prynu tocynnau ychwanegol nawr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio
 • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt – £3.00 ymlaen llaw, £3.50 ar y diwrnod. 

MANTEISION PRYNU TOCYNNAU I’R HOLL GYNGHERDDAU:

 • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor
 • Dau gyngerdd awr ginio am ddim o’ch dewis
 • Cerdyn disgownt yn rhoi hawl i chi gael diodydd poeth a thameidiau i aros pryd 10% yn rhatach yn y Lolfa Jin a’r

  barrau

 • Y disgownt tanysgrifio tymor cyfan mwyaf rydym wedi’i gynnig erioed, gyda gwneud mwynhau’r cyngherddau i gyd yn fwy fforddiadwy fyth
 • Blwyddyn gyfan o gyngherddau gwych i edrych ymlaen atynt!

 •  Am Brisiau a Phecynnau Cyngerdd, cliciwch yma

   Arbedion  10%   10%   10%   15%   15%   20%   20%   20%   25%   25%   25%   30%   30% 
   Nifer o gyngherddau  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    

  DYDDIADAU CODI TOCYNNAU

   Codi tanysgrifiad – 15-16 o Gyngherddau      ddydd Mawrth 26 Gorffennaf
   Codi tanysgrifiad – 9-14 o Gyngherddau    ddydd Iau 28 Gorffennaf
   Codi tanysgrifiad – 4-8 o Gyngherddau    ddydd Gwener 29 Gorffennaf
   Codi tocynnau i gyngherddau sengl – Cyfeillion      ddydd Sadwrn 30 Gorffennaf
   Codi tocynnau i gyngherddau sengl – y Cyhoedd      ddydd Llun 1 Awst

   

  I danysgrifio, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar
  02920 878444.

Rhif Ffon Grwpiau
Byddwn yn nodi ceisiadau am seddi penodol, ond does dim dal y byddan nhw ar gael felly dylech gadw lle’n fuan.
Os oes arnoch chi eisiau eistedd gyda’ch ffrindiau, rhowch yr archebion i gyd ar yr un pryd.

Mae tanysgrifiadau ar gael yn bersonol neu dros y ffôn. Piciwch i mewn neu roi caniad i’n tîm cyfeillgar yn y Swyddfa Docynnau i archebu.


RHAGOR AM Y GYFRES GLASUROL YNG NGHAERDYDD
SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM)
Lefel 1  

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd. 

Mae’r sgyrsiau am ddim i’w mynychu, ond dyrennir llefydd ar sail y cyntaf i’r felin. Cyrhaeddwch yn gynnar i sicrhau’ch lle. 

 

Mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn eiddo Cyngor Caerdydd sy’n ei
rheoli a’i hariannu. Cefnogir Neuadd Dewi Sant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

        
    

The Sixteen

Sul 4 Rhagfyr 2022, 3:00pm

Ymunwch â ni am bnawn o gerddoriaeth hynod â gŵyl nadoligaidd The Sixteen – yn amrywiol o glasuron y Dadeni i rai modern, aiff y gŵyr doeth i’r llwyfan am y gyngerdd nadoligaidd hon. Yr anrheg berf...

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 

Cerddorfa WNO

Sul 29 Ionawr 2023, 3:00pm

Siawns nad y maestro o Tsieciad Tomáš Hanus fydd yr arweinydd delfrydol i bortreadau cerddorol pefriol Smetana o’i annwyl Fohemia ar gadw mewn chwe chathl symffonig o’r enw Má vlast neu ‘Fy Mamwlad’.

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 
Awst 2022
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio