Tabea Debus a Laefer Quartet

  • Lolfa Lefel 3
 

Repertoire Tabea

 Anhysbys (y bedwaredd ganrif ar ddeg) 

 Lamento di Tristano e Rotta 

 Gareth Moorcraft (ganed 1990) 

 Darn newydd a sgrifennwyd i Tabea Debus yn 2019 

 Anhysbys (yr unfed ganrif ar bymtheg) 

 La Monica neu Une jeune fillette 

 Phil Cashian (ganed 1963) 

 The Language of Birds (darn comisiwn i St John’s Smith Square i Tabea Debus, 2016)

 Anhysbys

 When Daphne did from Phoebus fly – gyda chywasgiadau gan Jacob van Eyck (c. 1590-1657) 

 Freya Waley-Cohen (ganed 1989) 

 Caffeine i recorder solo (darn comisiwn i Listenpony i Tabea Debus, 2019) 


Repertoire Pedwarawd Laefer

 Charlotte Harding 

 Sub to Street, to Scraping the Sky 

 William Marsey

 Doctor

 Joel Love

 In Memoriam (Première yng ngwledydd Prydain)

 Giles Swayne

 Leapfrog


Yn garismatig ac yn aml ei doniau, rhoes Tabea Debus andros o hwb i gerddoriaeth y recorder, yn cymysgu  hoelion wyth Baróc ag ysgydwadau i’r ysgyfaint gan arloeswyr cyfoes. Ati hi daw sacsoffonau talog y Laefer Quartet, a’u cymysgedd eclectig yn cynnwys sawl darn comisiwn newydd ochr yn ochr â chlasuron  bythol wedi’u hailwampio.

Mae holl berfformiadau hwyrgerdd ar fynd yn amgylchfyd clyd Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo lawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio a’r artistiaid rhwng y setiau. I roi hwb i chi, rydym had yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Mewn cysylltiad â:
    

 
  Pris Safonol

  I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).

 £10 
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith (yn cynnwys diod – darllenwch y rhestr o’r diodydd a gynigir uchod) £2 yn llai
 Myfyrwyr (heb gynnwys diod) £3

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr