Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Tabea Debus a Laefer Quartet - AILDREFNU

  • Lolfa Lefel 3
 

Repertoire Tabea

 Anhysbys (y bedwaredd ganrif ar ddeg) 

 Lamento di Tristano e Rotta 

 Gareth Moorcraft (ganed 1990) 

 Darn newydd a sgrifennwyd i Tabea Debus yn 2019 

 Anhysbys (yr unfed ganrif ar bymtheg) 

 La Monica neu Une jeune fillette 

 Phil Cashian (ganed 1963) 

 The Language of Birds (darn comisiwn i St John’s Smith Square i Tabea Debus, 2016)

 Anhysbys

 When Daphne did from Phoebus fly – gyda chywasgiadau gan Jacob van Eyck (c. 1590-1657) 

 Freya Waley-Cohen (ganed 1989) 

 Caffeine i recorder solo (darn comisiwn i Listenpony i Tabea Debus, 2019) 


Repertoire Pedwarawd Laefer

 Charlotte Harding 

 Sub to Street, to Scraping the Sky 

 William Marsey

 Doctor

 Joel Love

 In Memoriam (Première yng ngwledydd Prydain)

 Giles Swayne

 Leapfrog


Y llun uchaf: Tabea Debus 
Llun gwaelod: Laefer Quartet

Yn garismatig ac yn aml ei doniau, rhoes Tabea Debus andros o hwb i gerddoriaeth y recorder, yn cymysgu  hoelion wyth Baróc ag ysgydwadau i’r ysgyfaint gan arloeswyr cyfoes. Ati hi daw sacsoffonau talog y Laefer Quartet, a’u cymysgedd eclectig yn cynnwys sawl darn comisiwn newydd ochr yn ochr â chlasuron  bythol wedi’u hailwampio.

Mae holl berfformiadau hwyrgerdd ar fynd yn amgylchfyd clyd Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo lawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio a’r artistiaid rhwng y setiau. I roi hwb i chi, rydym had yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Mewn cysylltiad â:
    

 
  Pris Safonol

  I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).

 £10 
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith (yn cynnwys diod – darllenwch y rhestr o’r diodydd a gynigir uchod) £2 yn llai
 Myfyrwyr (heb gynnwys diod) £3

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr