Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Tabea Debus a Laefer Quartet - AILDREFNU

 • Lolfa Lefel 3
 

Rhaglen

 • SET 1 
  • Phil Cashian (ganed 1963) -The Language of Birds (darn comisiwn i St John’s Smith Square i Tabea Debus, 2016) - 5' | Tabea Debus
  • Anhysbys (yr unfed ganrif ar bymtheg) La Monica neu Une jeune fillette - 5' | Tabea Debus
  • Charlotte Harding - Sub to Street, to Scraping the Sky - 5'20 | Laefer Quartet
  • William Marsey - Doctor - 5' | Laefer Quartet 
 • SET 2 
  • Anhysbys (y bedwaredd ganrif ar ddeg) Lamento di Tristano e Rotta - 4' | Tabea Debus
  • Gareth Moorcraft (ganed 1990) - Darn newydd a sgrifennwyd i Tabea Debus yn 2019  - 5' | Tabea Debus
  • Joel Love - In Memoriam (Première yng ngwledydd Prydain) - 12'30 | Laefer Quartet 
 • SET 3 
  • Giles Swayne - Leapfrog - 11' | Laefer Quartet
  • Anhysbys - When Daphne did from Phoebus fly – gyda chywasgiadau gan Jacob van Eyck (c. 1590-1657)  - 5' | Tabea Debus
  • Freya Waley-Cohen (ganed 1989) - Caffeine i recorder solo (darn comisiwn i Listenpony i Tabea Debus, 2019)  - 5' | Tabea Debus

Y llun uchaf: Tabea Debus 
Llun gwaelod: Laefer Quartet 

Yn garismatig ac yn aml ei doniau, rhoes Tabea Debus andros o hwb i gerddoriaeth y recorder, yn cymysgu  hoelion wyth Baróc ag ysgydwadau i’r ysgyfaint gan arloeswyr cyfoes. Ati hi daw sacsoffonau talog y Laefer Quartet, a’u cymysgedd eclectig yn cynnwys sawl darn comisiwn newydd ochr yn ochr â chlasuron  bythol wedi’u hailwampio. 

Mae holl berfformiadau hwyrgerdd ar fynd yn amgylchfyd clyd Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo lawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio a’r artistiaid rhwng y setiau. I roi hwb i chi, rydym had yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.
 

Logo hwyrgerdd

 

Mewn cysylltiad â:
  Mewn cysylltiad â logo Tŷ Cerdd  Logo Cyngor Celfyddydau CymruLogo'r Loteri Genedlaethol

 

 
 • Pris Safonol: £10
  I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).
 • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith (yn cynnwys diod – darllenwch y rhestr o’r diodydd a gynigir uchod): £2 yn llai
 • Myfyrwyr (heb gynnwys diod): £3

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

Disgrifiodd Classic FM hi fel herio delweddau o’r offeryn, mae Tabea yn archwilio gorwelion cerddoriaeth ar gyfer y recorder yn gyson ac mae wedi perfformio yn eang trwy Ewrop, Singapore, Siapan, Malaysia a’r UDA. 

Mae ei huchafbwyntiau yn cynnwys cyngherddau yn Wigmore Hall, Gŵyl Resonanzen yn y Konzerthaus yn Fiena, Schleswig Holstein, Gŵyl Ryngwladol Caeredin, Brecon Baroque, Musica Antiqua Bolzano, Baroque at the Edge a gwyliau cerddoriaeth gynnar Brighton ac Efrog. Mae wedi cydweithio ag Iestyn Davies, Rachel Podger, Richard Egarr, Lawrence Cummings, y Dunedin Consort, the English Concert yn perfformio Rinaldo a La Serenissima Handel ymhlith pethau eraill. Cafodd ei dethol gan yr Ymddiriedolaeth Artistiaid Clasurol Ifanc yn 2018. 

Fel perfformiwr unawd mae Tabea Debus wedi perfformio gyda Cherddorfa Siambr Lloegr yn Neuadd Cadogan, Chartwell Sinfonia yn St. John Smith’s Square, WDR Rundfunkchor yn y Funkhaus yng Nghwlen a chyda Camerata Zurich yn y Tonhalle yn Zürich. Yn ystod 2018, rhyddhaodd ei thrydydd albwm unigol ar ffurf CD gyda deuddeg darn comisiwn newydd wedi eu seilio ar XXIV Fantasie per il Flauto Telemann (TYXart). Mae’n ymddangos yn rheolaidd ar raglenni In Tune ac Early Music Radio 3 y BBC. 

Mae ei hymrwymiadau yn nhymor 2018/19 yn cynnwys ymddangos fel unawdydd yn Sinfonia Rhydychen a Cherddorfa Ŵyl Malcolm Arnold yn perfformio concertos gan Bach, Telemann, Arnold a Timothy Bowers. Mae’n mynd ar daith yng Ngholombia, ac yn parhau i berfformio trwy’r DU a’r Almaen yn cynnwys Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ac mae’n rhoi cyngherddau gydag Ensemble Taith Pobl Ifanc Cerddorfa Oes yr Ymoleuo. 

Ganwyd hi yn Würzburg, yr Almaen ym 1991, astudiodd Tabea ym mhrifysgol gerddoriaeth a chelfyddydau perfformio Frankfurt (HfMDK) gyda’r Athro Michael Schneider a’r Academi Gerddoriaeth Frenhinol yn Llundain gyda Pamela Thorby, gan raddio gyda rhagoriaeth a gwobr y Pennaeth. Yna, cafodd ei phenodi yn Gymar Meaker yn dilyn tymor 2016/17. Bu hi’n Artist Ifanc St John’s Smith Square (2015-16), Artist Talent Handel House (2016-17), Artist Sylfaenol City Music (2016-2018) ac yn 2016, cafodd yr 2il wobr yng Nghlwb Celfyddydau Gwobr Gerddoriaeth Syr Karl Jenkins.  Yn ystod ei hastudiaethau, cafodd Tabea’r Wobr 1af yng nghystadleuaeth ryngwladol ‘Johann Heinrich Schmelzer’ 2014 a’r 2il Wobr yng nghystadleuaeth ryngwladol ‘Hülsta Woodwinds’ 2011. Fel aelod sefydlol o’r ensemble tr!jo gyda Lea Rahel Bader (viol da gamba) a Johannes Lang (harpsigord), cafodd y gwobrau gorau yng nghystadlaethau XVIII ‘Biagio-Marini’ (2017) a Berlin Bach Rhyngwladol (2015). 

Mae Tabea yn addysgu yn Ysgolion Wells Cathedral a Millfield. Mae hi’n arwain gweithdai a seminarau ar hyn o bryd yn yr Academi Gerddoriaeth Frenhinol ac Adran Gerddoriaeth Prifysgol ac yn 2017 arweiniodd ‘Blwyddyn y Recorder’ gyda Jackdaws Music Education Trust.

Rhyddhaodd ei halbwm gyntaf, Upon a Ground yn 2012 (ClassicClips), ac yna Cantata per Flauto yn 2016 (TYXart) a XXIV Fantasie per il Flauto yn 2018 (TYXart).

Mae’r Laefer Quartet yn bedwarawd sacsoffon deinamig a chyffrous sydd wedi eu dewis yn Artistiaid Grŵp Park Lane, ac sydd wedi ennill Gwobr Ensemble Elias Fawcett am Ensemble Rhagorol yn y Gystadleuaeth Cynghrair Dramor Frenhinol yn 2017, ac maent yn Artistiaid a ddewiswyd gan Making Music. Crëwyd y pedwarawd yn 2012 yn y Coleg Cerdd Brenhinol, ac yn ystod eu hamser yno, derbyniont Wobr Boconnoc Music. Ers hynny maent wedi bod yn perfformio ledled y DU mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys Ystafell Elgar yn Neuadd Albert, St James yn Picadilly, a’r Forge yn Camden. 

Fel unigolion ac fel grŵp, mae'r pedwarawd yn brofiadol mewn amrywiaeth o genres ond yn arbenigo mewn perfformio repertoire clasurol cyfoes a thrawsgrifiadau o waith gan gyfansoddwyr clasurol. Ymhlith uchafbwyntiau eu perfformiadau mae'r cyngerdd cloi yn yr Wyl Tri Phalas, Malta, tri première y byd yn rhan o gyfres cyngherddau Listenpony, perfformiad anghlasurol cyntaf yn y Victoria, Dalston, a premières yn y DU o weithiau gan gyfansoddwyr cyfoes fel Ivan Fedele, Ed Scolding, Andrew Chen ac Alexander Glyderau-Bates. Gwnaeth y pedwarawd berfformio am y tro cyntaf yn Sgwâr Smith yn 2017, gan berfformio gwaith gan Giles Swayne a Charlotte Harding, gan wneud eu perfformiad cyntaf yn Neuadd Wigmore ym mis Mai 2018. Ym mis Ionawr 2019 fe wnaethant berfformio am y tro cyntaf yn Ystafell Purcell i dŷ llawn fel rhan o Ŵyl SoundState Canolfan y Southbank, gyda rhaglen o waith Sacsoffon yr 21ain ganrif gan gynnwys première y byd gan Michael Cryne. 

Mae'r gair ' Laefer ' (a yngenir leifer) yn air Eingl-Sacsonaidd am 'brwynen' a 'dalen fetel'.