Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Cyngerdd Canol Haf gan Gymdeithas Corau Meibion Cymru

Mae profiad cerddorol heb ei ail ar ei ffordd i Gaerdydd, a Chymdeithas Corau Meibion Cymru’n llwyfannu Cyngerdd Canol Haf er budd elusen Iechyd y Brostad flaenllaw Cymru, Prostate Cymru. 

Bydd yma ddeuddeg o gorau meibion, yn gyfanswm o bedwar cant o gôr-gantorion mewn perfformiad sy’n rhoi stondin i gerddoriaeth Cymru ar ei gorau oll. Y Cyfarwyddwr Cerddorol enwog y Dr Alwyn Humphreys MBE sydd wrth y llyw yn y digwyddiad, a gyflwynir gan y canwr a’r darlledwr Beverley Humphreys. 

Mae’r noson yn rhoi llwyfan i’r unawdwyr arobryn Eirlys Myfanwy Davies (mezzo soprano) ac Osian Wyn Bowen (Tenor).

Ymhlith y corau mae: Aberystwyth, Cendl, Biddulph, Bro Dysynni, Porth Tywyn, Dinas Casnewydd, Morlais, Clwb Rygbi Treforys, Mynydd Mawr, Pontnewydd, Rhymni Silurian, Talgarth.

Llun: Dr Alwyn Humphreys MBE

 
 Pris Safonol £17.50 | £22.50 | £27.50 | £32.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo