Digwyddiad Cerddorfaol a Chorawl Hapnod Undydd

Mae arnom angen CANWYR unrhyw offeryn cerddorfaol (a’r sacsoffonau) i ymuno â’r gerddorfa gyfun yma.

Mae gofyn i chi fod tua Gradd 5/6 neu’n uwch.

Dim clyweliadau!!

Mae arnom angen hefyd GANTORION i’r Corws o drichant:

Mae arnom angen cantorion côr/oratorio profiadol i helpu i arwain yr adrannau;
mae croeso cynnes i gantorion yr un mor frwdfrydig ond dibrofiad.... 

Neu dewch i fod yn rhan o’r GYNULLEIDFA.  Mae’r tocynnau am ddim, ond bydd cyfraniadau gwirfoddol at Ymchwil Canser i’w croesawu’n fawr.  Gewch chi glywed y corws a’r gerddorfa enfawr yma a morio canu Cwm Rhondda a ffefrynnau corawl eraill.

Mae’r elw i gyd yn mynd i Ymchwil Canser y DU.

Cofrestrwch yma.