Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Gwyl y Cofio Cymru

Bellach yn ei 41ain blwyddyn, mae Gŵyl Goffa'r Lleng Brydeinig Frenhinol, i gefnogi Apêl flynyddol y Pabi yn gyfle i’r genedl ddod at ei gilydd i goffáu ac anrhydeddu pawb sydd wedi colli eu bywydau mewn brwydr. 

Ym mis Tachwedd eleni ymunwch â ni am noson lawn dop o adloniant a cherddoriaeth wrth i ni ganolbwyntio ar ein blwyddyn canmlwyddiant a dathlu 100 mlynedd o gefnogaeth i Gymuned y Lluoedd Arfog yn ogystal â 30 mlynedd ers Op Granby, gyda chorau torfol, darlleniadau, myfyrdodau, coffáu a Band Catrodol Brenhinol Cymru.

 
  • Pris Safonol: £12.50 | £17.50 | £22.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £12.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr