Cyngerdd Nadolig o Gerddoriaeth Dymhorol a Charolau

Noson o gerddoriaeth Nadolig yn rhoi llwyfan i:

Jane Watts – Organ
Utganwyr Ffanffer ac ensemble Pres Gwarchodlu’r Gwarchodlu Cymreig
Côr yn Llu Staff a Ffrindiau GIG Cymru
Artistiaid Gwadd – Charlie a Harry Lovell-Jones, Deuawd Ffidil ac Offerynnau Taro

Dan arweiniad David J Davies. 

Ysgol Gynradd leol fydd yn cwblhau’r gymanfa. 

Cofiwch ddod â’ch llais i’ch canlyn i gefnogi’r cyngerdd Nadolig blynyddol yma i’r teulu er budd Apêl Arch Noa.

Charlie Lovell-Jones
Yn ôl pob sôn, mae Charlie Lovell-Jones, y ffidler ugain oed o Gaerdydd, yn un o’r ffidleriaid mwyaf addawol yng ngwledydd Prydain. Ers ei début yn y Royal Festival Hall pan oedd yn bymtheg oed, ymhlith oedau solo Charlie bu ymddangosiadau gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, yr RTE Concert Orchestra yn Nulyn a’r English Chamber Orchestra. Darlledwyd ei recordiadau byw o The Lark Ascending a Concerto Ffidil Karl Jenkins gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar Radio 3. David Palmer (Charlie Lovell-Jones cyfeilydd)
Yn ddiweddar graddiodd David Palmer o Brifysgol Rhydychen â BA Dosbarth Cyntaf mewn cerddoriaeth, ac mae bellach yn gweithio’n gyfansoddwr, yn bianydd ac yn diwtor ar ei liwt ei hun. Roedd David gynt yn llywydd Cymdeithas Gerdd Prifysgol Rhydychen ac yn rheolwr Cerddoriaeth Siambr OUMS, daliai ysgoloriaeth academaidd, Dyfarniad Offerynnol, ac ysgoloriaeth i berfformio gydag ensemble cerddoriaeth gyfoes y Brifysgol. Cyn cychwyn ar ei astudiaethau cyfansoddi gyda Robert Saxton yn Rhydychen, roedd David yn gyfansoddwr i Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Prydain Fawr ac aeth i’r Junior Royal Northern College of Music (2012-16). Ymhlith gwobrau yn y JRNCM bu Gwobr Ensemble Cyfeillion y JRNCM, Gwobr y Cyfarwyddwr, a Gwobr Goffa Peter Redfearn am Gyfansoddi. Ar hyn o bryd mae David yn astudio cyfansoddi gyda Richard Barrett yn Yr Hâg, a’r piano gyda Ronan O’Hora yn Llundain. Mae ganddo raglen ddysgu brysur yn Rhydychen, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda Chorau Ieuenctid Rhydychen, Cymdeithas Gorawl Banbury, Ysgol Eglwys Gadeiriol Eglwys Crist, a Choleg St Hilda. 

 
 Pris Safonol £11 | £13 | £14
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Seddi'r stalau @ £11 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 

Yn gynharach yn yr haf roedd Charlie wrth ei fodd o gystadlu yng Nghystadleuaeth Ffidil Ryngwladol Sendai fawr ei bri yn Japan.Mae’r ffidler cyntaf o wledydd Prydain ers blynyddoedd lawer i gael ei ddewis drwy gyn-ddethol a chyrhaeddodd y rowndiau cynderfynol drwy chwarae dau concerto gyda Cherddorfa Ffilharmonig Sendai. 

Yn nes adref, enillodd Charlie lawer o gystadlaethau o fri i offerynwyr yng Nghymru ac yng ngwledydd Prydain, gan gynnwys Gwobr Offerynnol y Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol.Mae galw mawr amdano’n ddatgeiniad ac mae wrth ei fodd yn sôn wrth gynulleidfaoedd am y gerddoriaeth mae’n ei pherfformio. Mae’n chwarae gyda cherddorfa enwog John Wilson, yn fwyaf diweddar yn BBC Proms yr haf yma. 

Gyda chefnogaeth Cyngor Dinas Caerdydd a Chwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, astudiodd Charlie’n rheolaidd yn Academi Dannau Ryngwladol Caergrawnt yn yr haf. 

Hyd at fis Gorffennaf 2017, roedd Charlie’n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd, lle llwyddodd yn ei arholiad Cerddoriaeth Safon Uwch â marciau llawn dair blynedd o flaen ei grŵp oedran. Mae hefyd yr ieuaf erioed i gael Tlws Cyfansoddwyr Dan 25 Oed yn Eisteddfod yr Urdd.  

Ers mis Hydref 2017, mae Charlie’n astudio Cerddoriaeth yn Eglwys Crist, Rhydychen, le mae’n sgolor gwobr academaidd ac mae’n dal ysgoloriaeth berfformio William Ewald. Yma cymrodd ran mewn dosbarthiadau meistr gydag Anne-Sophie Mutter a Vadim Repin. 

Mae Charlie’n dysgu gyda’r ffidler o fri Rodney Friend, cyn-flaenwr Cerddorfeydd Ffilharmonig Llundain ac Efrog Newydd a’r BBC Symphony Orchestra. Ar hyn o bryd mae’n canu ffidil Eidalaidd bwysig a wnaed gan G.B. Guadagnini o gwmni o fri J & Arthur Beare, ar fenthyg iddo gan gymwynaswr hael.