Cyngerdd Mawreddog Nadolig Gwasanaeth Cerdd Pen-y-bont ar Ogwr

Gwledd Gerddorol gan gerddorion ifainc Gwasanaeth Cerdd Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r cyngerdd Mawreddog Nadolig yma’n addo’n deg bod yn ddigwyddiad arbennig iawn i’r gynulleidfa a’r perfformwyr fel ei gilydd.

Yn ogystal â chyfraniadau gan ensembles Gwasanaeth Cerdd Pen-y-bont ar Ogwr bydd yma gôr yn llu o ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd ensembles Gwasanaeth Cerdd Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn perfformio cyn y cyngerdd ac yn ystod yr egwyl i’ch difyrru chi.

 
Pris Safonol £9.50 | £11.50 | £13.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith pob tocyn yn y ddau fand prisiau drutaf £2.00 yn rhatach
Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) pob tocyn £2 yn rhatach

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr