City Voices Cardiff Christmas

City Voices Cardiff
Cyfarwyddwr Cerddorol 
– Simon Curtis
Piano – Rhiannon Pritchard
Ensemble Pres City Voices

Ers eu début yn Neuadd Dewi Sant yn 2013 mae City Voices Cardiff yn swyno cynulleidfaoedd â’u cyngherddau ym mis Rhagfyr sy’n cynnig dewis eang o gerddoriaeth i godi hwyliau’r ŵyl arnoch. 

Felly beth allwch ei ddisgwyl yn ein gwledd Nadolig eleni? Mae yma’r gymysgfa arferol o’r hen a’r newydd, hoff ganeuon o’r gorffennol yn gymysg â chaneuon newydd i’w chwilio. Felly, os ydych yn meddwl go iawn mai Dyma’r Adeg Fwyaf Bendigedig o’r Flwyddyn byddwch yn Llawenhau â Llawenydd Mawr! Mae yma rywbeth at ddant pawb, o’r traddodiadol i’r cyfoes – fel pob amser cymysgfa wych o genres ac arddulliau cerddorol. Hyn oll a’r cyfle bythol-boblogaidd i’r gynulleidfa forio canu Twelve Days of Christmas! 

Ar gyfer 2019 ein dewis elusen yw Headway Caerdydd a De Ddwyrain Cymru. Headway yw’r elusen ledled gwledydd Prydain sy’n gweithio i wella bywyd ar ôl niwed i’r ymennydd. Drwy ei rhwydwaith o fwy na chant a phump ar hugain o grwpiau drwy hyd a lled gwledydd Prydain, gan gynnwys yng Nghaerdydd yn Ysbyty Rookwood yn Llandaf, mae’n cynnig cefnogaeth, gwasanaethau a gwybodaeth i gleifion sydd wedi dod drwy niwed i’r ymennydd, eu teuluoedd a’u gofalwyr, yn ogystal ag i bobl broffesiynol ym meysydd iechyd a’r gyfraith. Mae Headway yn gofrestredig yng Nghomisiwn Elusen Cymru a Lloegr (Rhif Elusen 1025852). 10632211). 

Bydd raffl a chasgliad ymadael y cyngerdd yma’n mynd tuag at ein hymdrechion codi arian i’n dewis elusen.

 

 
 Pris Safonol £14
 Dan 12 oed  £5 - unrhyw ardal 
 Myfyrwyr | Dros 60 | Plant 12-18 oed £11
Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr