Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

City Voices Cardiff Be Inspired

City Voices Cardiff
Cyfarwyddwr Cerddorol 
– Simon Curtis
Piano – Rhiannon Pritchard
Ensemble Pres City Voices

Ers eu début yn Neuadd Dewi Sant yn 2013 mae City Voices Cardiff yn swyno cynulleidfaoedd yn ddi-feth â’u cyngherddau ac felly’n union y bydd hi’r haf yma. 

Maen nhw’n cyflwyno cyngerdd corawl aruthrol i’r enillydd oddi mewn inni oll, yn ganeuon sy’n symbylu ac yn ysbrydoli ac sy’n crynhoi i’r dim bopeth sydd orau ynghylch yr Ysbryd Olympaidd.  Anthemau gwefreiddiol a gweledigaethau arwrol, themâu Olympaidd a chorwyntoedd o ganeuon gwladgarol i gyd yn dod ynghyd am un noson yn unig yng nghwmni lluoedd corawl City Voices Cardiff o dan eu cyfarwyddwr cerddorol Simon Curtis. 

Yn 2020 Sunday Circle Cardiff ydi eu dewis elusen.Darpariaeth ieuenctid ydi Sunday Circle, i bobl ifanc a chanddyn nhw amrywiaeth o anableddau dysgu. Fe’i cychwynnwyd ym 1981 gan Maggie Harries pan sylweddolodd mai ychydig o gyfle oedd i’r bobl ifanc yma gael yr un profiadau a chyfleoedd cymdeithasol ag eraill o’r un oed.Maen nhw’n cynnig cyfle i lasoed ac oedolion ifainc a chanddyn nhw anableddau dysgu gymdeithasu â’u cymheiriaid mewn awyrgylch diogel, cefnogol ac anfarnol.  Mae Sunday Circle yn gofresteredig gyda Chomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr (Elusen rhif 1078250).

Bydd y raffl a’r casgliad ymadael o’r cyngerdd yma’n mynd tuag at ein hymdrechion codi arian i’n dewis elusen.

 
 Pris Safonol £15
 Tocyn Teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15
 Tocyn Teulu (2 oedolyn a 2-4 blentyn) £30
 Dan 18 oed - unrhyw ardal £6
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr £12
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr