Addewid y Nadolig

Unwaith eto, mae Neuadd Dewi Sant yn estyn croeso i Addewid y Nadolig yn yr hyn sydd bellach yr unig ffordd o roi cychwyn ar dymor y Nadolig!  

Bydd yma rywbeth i’r teulu i gyd gael blas arno a ninnau’n dirwyn ein ffordd drwy stori’r Nadolig gyda charolau a chaneuon, yn draddodiadol ac yn fodern, ac at hynny cerddoriaeth gyffrous gan ein cerddorfa wych. 

Dewch yn barod i forio canu gyda Chôr Cambrensis, Côr Ieuenctid Addewid y Nadolig a Chôr Mawl Dewi Sant - i dynnu’r lle i lawr, i ddathlu Immanuel – God with us.

 
 Pris Safonol £12 | £14
 Plant dan 12 oed £5 pob tocyn
 Pobl ifanc 12-16 | Dros 60 | Myfyrwyr | Pobl anabl ag un cyfaill £1 yn llai
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith - ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444  seddi'r stalau @ £12 pob tocyn
 Grwpiau o 20 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr