Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Stewart Lee - AILDREFNU

Rhaglen ddwbl, yn ddwy set newydd, awr yr un, gefngefn bob nos gan “the world’s greatest living stand-up” (Times). 

Mae Tornado yn holi a hela ynghylch safle Stew yn y farchnadfa gomedi ar ôl i Netflix restru ei sioe ar gam yn “reports of sharks falling from the skies are on the rise again. Nobody on the Eastern Seaboard is safe.”  

Mewn tirwedd ledrithiol o ryfeddod y gaeafmae Snowflake yn holi a hela ynghylch gwerth Stew mewn cymdeithas sy’n chwalu’r gwerthoedd rhyddfrydig y bu’n awyddus i’w harddel. 

Llun gan: Idil Sukan
Canllaw Oedran: 14+
Hyd y sioe: 2 awr ac egwyl

“There’s no-one else to touch him,” Mark Wareham, Mail On Sunday ★★★★★ 

“Lee remains one of the best stand-ups in the country” ★★★★★ Metro 

“The world’s best living stand-up comedian” Dominic Maxwell, The Times 

“He makes stand-up almost a moral pursuit, … that makes the usual (and more popular) stand-ups seem crude and obvious.” Alan Bennet, London Review Of Books.   

“Proper, vicious prejudice - a self-proclaimed inhabitant of the moral high ground Sarah Vine, Daily Mail 

“A pot-bellied Bernard Manning for snowflakes” Tony Parsons, The Sun 

 “If I could bring one extinct thing back to life it would be Stewart Lee’s sense of humour.”  Frankie Boyle, BBC2 

 “The opposite of what really good comedy should be” Toby Young, Radio 4

 
  • Pris Safonol: £27 - pob ardal
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 yn llai

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr