Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Stewart Lee - AILDREFNU

Ar ôl gwerthu allan yng Ngwanwyn 2020 ac yn sgil galw mawr, mae Stewart Lee yn dychwelyd i Neuadd Dewi Sant.

Sioe ddwbl o ddwy set newydd 60-munud o hyd, un ar ôl y llall bob nos, gan "stand-yp byw gorau’r byd" (Times). Yn cynnwys deunydd newydd ar gyfer 2022.

Caiff yr hanner cyntaf, Snowflake,ei ailysgrifennu'n sylweddol yng ngoleuni'r ddwy flynedd y mae'r sioe wedi cael ei hoedi, gan edrych ar sut mae’r cyfnod Covid-Brexit wedi effeithio ar y rhyfel diwylliannol rhwng plu eira hyfryd a phobl erchyll.

Mae’r ail hanner, Tornado, yn cwestiynu safle Stew yn y farchnad gomedi ar ôl i Netflix restru ei sioe yn anghywir: “Reports of sharks falling from the skies are on the rise again. Nobody on the Eastern Seaboard is safe.”

“Lee remains one of the best stand-ups in the country” ★★★★★ Metro

 “The world’s best living stand-up comedian” Dominic Maxwell, The Times

“There’s no-one else to touch him,” Mark Wareham, Mail On Sunday ★★★★★

 “He makes stand-up almost a moral pursuit, … that makes the usual (and more popular) stand-ups seem crude and obvious.” Alan Bennet, London Review Of Books.  

 “Proper, vicious prejudice - a self-proclaimed inhabitant of the moral high ground” Sarah Vine, Daily Mail

 “A pot-bellied Bernard Manning for snowflakes” Tony Parsons, The Sun

 “If I could bring one extinct thing back to life it would be Stewart Lee’s sense of humour.”  Frankie Boyle, BBC2

 “The opposite of what really good comedy should be” Toby Young, Radio 4

Awgrym oedran: 14+
Hyd y sioe: 2 awr ac egwyl
Llun gan: Idil Sukan

 
  • Pris Safonol: £27 - pob ardal
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 yn llai

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr