Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sarah Millican: Bobby Dazzler

  • Unigolion dros 16 oed yn unig
 

Mae Sarah Millican, un ddigri dat ddagrau, yn ei hôl ar daith ac i’w chanlyn sleifar o sioe stand-up newydd.

Ar hon, ei chweched daith ryngwladol, gewch chi wybod be sy’n digwydd pan fo’ch ceg chi wedi’i selio, sut i daflu pŵ dros wal, trïo colli pwysau ond colli dim ond blaen eich bys, prawf rhwbiad syfrdanol o ddigri, a pha mor wirioneddol ofnadwy mae tanc arnofiad yn gallu bod go iawn.

Treuliodd Sarah y flwyddyn aeth heibio’n sgrifennu jôcs ac yn tyfu’i phen-ôl. Mae hi jyst â thorri’i bol o eisiau’i chychwyn hi ar daith eto i wneud i chi chwerthin.

 
  • Pris Safonol: £30.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr