Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sandi Toksvig Yn Fyw!

Yn dilyn taith 2019 y sioe National Trevor, mae'r gomedïwraig, y ddarlledwraig, yr awdur, yr ymgyrchydd a'r fenyw holl-dalentog yn dychwelyd i 35 a mwy o theatrau'r DU gyda'i sioe newydd sbon, Next Slide Please..

Mewn noson llawn cynhesrwydd, cariad a chwerthin, bydd Sandi yn edrych am resymau i fod yn siriol ar ôl misoedd hir o ddiflastod y coronafeirws.  (Peidiwch â disgwyl iddi sefyll ar ei dwylo, ymddwyn fel gweinidogion na dynwared Chris Whitty). 

"Chwa o awyr iach ... llawer o hwyl" ★★★★ The Times

“Yn arbennig o glyfar” Time Out

“Yn foddfa o chwerthin” The Guardian

"Nid yw’n methu â’ch plesio na’ch diddanu" ★★★★ Mail on Sunday

Canllaw oedran: 14+ 
Hyd y Sioe: tua dwyawr yn cynnwys egwyl

 
  • Pris Safonol: £22.50 | £27.50 | £33
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £22.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr