Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

RuPaul’s Drag Race UK

Gaerdydd, ydych chi’n barod?! Bydd y Dewiniaid Drag yn dychwelyd yn 2022 ar gyfer taith fwyaf erioed RuPaul o’r DU.

Ymunwch â breninesau RuPaul's Drag Race UK am noson o afradlonrwydd diddiwedd yn Neuadd Dewi Sant ddydd Sadwrn 19 Chwefror.

Joiwch garisma, unigrywiaeth, nerf a thalent eich hoff freninesau YN FYW ar y llwyfan.

Wedi'u canmol am eu gwerthoedd cynhyrchu anhygoel, gallwch ddisgwyl yr annisgwyl yn y sioe ddisglair hon gyda Tayce, Bimini Bon Boulash, Ellie Diamond a Laurence Chaney, sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Cyfres 2 y DU, ynghyd â sêr Drag Race UK.

Mae tocynnau'n dechrau o £35 ac mae opsiynau VIP unigryw ar gael lle gall gwesteion gwrdd â’r breninesau cyn y sioe!

 

Rhaid i blant dan 14 fod yng nghwmni oedolyn 18+ oed

 

 
Pris Safonol £38.00 | £48.00 | £53.00
VIP £128.00

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr