Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Race Chaser Live - gydag Alaska a Willam

Mae RACE CHASER LIVE gydag Alaska a Willam yn dod â’r podlediad drag hit i’r llwyfan, yn fyw ac yn y cnawd.

Tynnwch y clustffonau ’na a bachu tocyn i’r sioe fondibethma yma. Mae’n fwy o beth wmbredd na dim ond recordiad podlediad, mae ’na cwîns drag ynghlwm, felly wyddoch chi y bydd yn rhywbeth dros ben llestri!

Dyma’r un gyfaredd ddi-ail â’r podlediad arobryn, yn cythru allan o’r stiwdio recordio ac yn landio ar lwyfan y theatr am noson o ddifyrrwch bythgofiadwy. Yn ôl eu harfer, bydd Willam ac Alaska yn trafod Drag Race, yn hel clecs, ac yn colli te gyda gwesteion arbennig. Mae RACE CHASER LIVE yn cynnwys eitemau cerddorol, ambell i damaid sy’n wledd i’r llygad, a drag o’r radd flaenaf!

Mae hyn yn fwy na dwy cwîn hardd yn eistedd ar lwyfan ac yn recordio podlediad, mae hi’n sioe ansbaradigaethus gan ddau ddifyrrwr gyda goreuon y byd!

Cyfyngiadau Oed: 14+ (dan 18 gydag oedolyn)

 
  • Sedd VIP £62.50  
    • Sedd orau
    • Cwrdd a Chyfarch (@ 6pm)
  • Pris Safonol: £22.50 | £30.50 | £35.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi’r stalau yn Rhes P am £22.50 y tocyn
  • Seddi ar gael hefyd yn y man VIP i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith am £62.50 y tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr