Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Phil Wang - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

YR HIT WERTHODD BOB TOCYN YNG NGŴYL YMYLON CAEREDIN

Yn dilyn taith werthodd bob tocyn yn 2018 ac yn syth ar ôl rhediad yng Ngŵyl Ymylon Caeredin 2019 a werthodd bob tocyn ymlaen llaw, mae Phil ‘Philly Philly Wang Wang’ Wang yn ei ôl ar daith ac i’w ganlyn ei sioe ddiweddaraf.

Cafodd Phil y gair (a Phil Wang y gair hwnnw) o chwilio rhyw, rhamant, gwleidyddiaeth, a’i etifeddiaeth gymysg Brydeinig-Faleisaidd â sioeau sy’n ymhyfrydu yn ei frand Wang dihafal sef clyfar a gwirion.Moesoldeb a’r ymdeimlad modern o hunan sydd yn hon.Bondibethma! 

Fel y gwelwyd ar Taskmaster, Live at the Apollo a Netflix.

‘This is intoxicating stuff’ ★★★★ Telegraph

’Stand-up dreamland’ ★★★★ Guardian 

★★★★ Times  

★★★★ Metro       

 
  • Pris Safonol: £17

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr