Paul Smith: Changed

Daeth llawer i dro ar fyd i ran Paul yn y blynyddoedd diweddar.Dewch ato ar ei drydedd daith a’i fwyaf erioed yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon ac yntau unwaith eto’n cymysgu straeon ei fywyd – yn siarp, yn ddigri dat ddagrau – â’i ffraethineb nodweddiadol, o’r frest.

 
 Pris Safonol £24.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr