Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Paul Merton's Impro Chums

Dyma Paul Merton, Richard Vranch, Suki Webster, Mike McShane a’u cyfeilydd Kirsty Newton yn eu holau ar daith yn 2022 i roi tro am rai o’u hoff rannau o wledydd Prydain mewn noson eto o syfrdandod o’r frest.  Mae’r profiad byrfyfyr ar y cyd gewch chi yn y Chums yn wledd yn wir.Maen nhw’n estyn eu cyhyrau byrfyfyr i swyno a difyrru cynulleidfaoedd yn y gwledydd yma a thramor.

“MERTON'S CHUMS ARE SOME OF THE MOST SEASONED PERFORMERS IN THIS FIELD AND KNOW JUST HOW TO WORK THE GAMES, THE SUGGESTIONS AND THE AUDIENCE FOR MAXIMUM EFFECT. …PURE HILARITY British Theatre Guide

“THEY CONTINUE TO BE THE FINEST EXPONENTS OF THE IMPROV ART” - Daily Mirror

 

Argymhelliad Oed: 14 a throsodd
*Fe allai gynnwys rhywfaint o regi a themâu i oedolion

 
  • Pris Safonol: £26

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr