Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Omid Djalili

Ar ôl arbrofi â gig Zoom lle’i gwnaed yn fud gan 639 o bobl a gig min ffordd lle gwelodd Omid aelod o’r gynulleidfa’n dod allan o’i gar, rhoi peipen ddŵr yn sownd yn ei beipen fwg a’i rhoi drwy’r ffenest, mae’r digrifwr a’r actor aml ei wobr Omid Djalili bellach yn ei ôl lle mae’n perthyn, ar lwyfan yn dod â’r Dyddiau Dedwydd yn ôl.  

Yn beniog, bob amser yn bryfoclyd ac yn ddifyr, mae perfformiadau stand-up chwedlonol Omid yn ddosbarth meistr comedi cyfareddol.Mae ei gredydau’n amrywio o ffilmiau Hollywood i’r teledu a llwyfannau’r West End.Daeth clod i’w ran drwy’r byd yn grwn am ei berfformiadau ac mae Omid i’w weld yn llywyddu ei sioe gwis ei hun ar ITV, The Winning Combination.Ymddangosodd yn y llwyddiant ysgubol Mama Mia 2: Here We Go Again, His Dark Materials i BBC1 ac HBO, a Letter For The King ar Netflix.Cafodd Omid hefyd adolygiadau’n ei ganmol i’r cymylau am ei brif rôl Tevvye yng nghynhrchiad Fiddler On The Roof Gŵyl Chichester.

 
  • Pris Safonol: £28

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr