Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

No Such Thing As A Fish

Mae podlediad pennaf gwledydd Prydain, No Such Thing As A Fish, yn ei ôl ar daith, ei daith gyntaf ers 2019! O fis Hydref allan, bydd Nerd Immunity yn rhoi tro am oedfannau drwy hyd a lled gwledydd Prydain, gan gynnwys picio dros y môr i Ddulyn a pherfformiad unnos arbennig yn y London Palladium.

Bydd pob sioe’n cynnwys recordiad byw o bennod o’r podlediad ac at hynny hanner cynta’n heigio gan ffeithiau, comedi, a gwerth dwy flynedd o giamocs cronedig y Nerds na fyddai ddim yn mynd â hi ar Zoom.

Meddai tîm NSTAAF:  “We’re so glad to be not only getting out of the house but going all over the country, spreading the word of unbelievable facts wherever we go. Subject to government guidelines, there’s no stopping us.”

(Gallai’r rheng amrywio)

 
  • Pris Safonol: £26
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £3 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr