Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Nish Kumar

Digrifwr mawr ei fri, yn enwog ledled y byd am fod yn destun memyn - ac yn ddyn neis iawn hefyd, mae Nish Kumar yn gomedïwr ac yn un da uffernol hefyd (Time Out). Mae Nish wedi cael llwyddiant ysgubol ar y gylchdaith gomedi lwyfan gyda phum sioe lwyfan unigol yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin a enillodd glod aruthrol, dwy ohonynt wedi eu henwebu am y Wobr Gomedi mawr ei bri ar gyfer y Sioe Orau yn 2015 a 2016.

Yn ogystal â chomedi llwyfan, mae Nish i’w weld a’i glywed yn aml ar y teledu ac ar y radio. Ar ôl pennod beilot yn 2016, cwblhaodd Nish ddwy gyfres o’i raglen gyfoes ei hun ar gyfer BBC Radio 4, Spotlight Tonight, gydag yntau hefyd yn eu cyflwyno ac mae hefyd yn cyflwyno The News Quiz a Newsjack. Ar y sgrin gallwch weld Nish ar raglenni fel Q.I., Mock The Week a Live At The Apollo fel gwestai comedi llwyfan a chyflwynydd (pob un ar BBC Two), Have I Got News For You a The John Bishop Show (BBC One), 8 Out of 10 Cats Does Countdown (Channel 4), Russell Howard’s Stand-Up for Central, Drunk History, The Alternative Comedy Experience a Live At The Comedy Store (pob un ar ComedyCentral), Alan Davies As Yet Untitled (Dave) a Taskmaster(Dave). Ymddangosodd Nish gyda’i gyd-gomedïwr Joel Dommett mewn rhaglen deithio 6 rhan ar gyfer Comedy Central, Joel and Nish vs The World ac mae'n cyflwyno ei gyfres newyddion ddychanol, barodïol ei hun, The Mash Report, ar gyfer BBC Two.

‘Yn 2020 yn ystod pandemig y coronafeirws, creodd a chyflwynodd Nish gyfres newydd o’r enw Hello America ar gyfer y platfform ffrydio Americanaidd byrhoedlog, Quibi.  Mae wedi bod yn gyfnod tymhestlog a llawn ansicrwydd oherwydd COVID a'r sefyllfa wleidyddol.  Byddwch yn rhyfeddu at fy ngallu i gymryd yr holl bethau hyn yn bersonol rywsut.’

"Cafodd y comedïwr Nish Kumar ei fwio oddi ar y llwyfan ar ôl gwneud jôcs Brexit mewn digwyddiad elusennol nos Lun. Roedd Kumar, sy'n cyflwyno The Mash Report ar y BBC,
yn perfformio yn ystod cinio criced elusennol blynyddol y Lord’sTaverners.”
Adroddiad Newyddion y BBC - 3 Rhagfyr 2019

TAKE….
“You can boo, but booing’s got nothing to do with it”
Bob Dylan 

….BACK….
“Man, I’ve got grown men @ing me bulls**t/You’re getting way too old for the timeline”
Stormzy

….CONTROL
"Roeddwn i mewn ysbyty y noson o'r blaen lle dwi'n meddwl bod ambell glaf â’r coronafeirws
ac fe wnes i siglo dwylo gyda phawb, byddwch yn falch o glywed, ac rwy'n dal i siglo 
dwylo" 
Boris Johnson - 3 Mawrth 2020

 
Pris Safonol £23.00

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr