Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Nish Kumar

Digrifwr mawr ei fri, yn enwog ledled y byd am fod yn destun memyn - ac yn ddyn neis iawn hefyd, mae Nish Kumar yn gomedïwr ac yn un da uffernol hefyd (Time Out). Mae Nish wedi cael llwyddiant ysgubol ar y gylchdaith gomedi lwyfan gyda phum sioe lwyfan unigol yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin a enillodd glod aruthrol, dwy ohonynt wedi eu henwebu am y Wobr Gomedi mawr ei bri ar gyfer y Sioe Orau yn 2015 a 2016.

Yn ogystal â chomedi llwyfan, mae Nish i’w weld a’i glywed yn aml ar y teledu ac ar y radio. Ar ôl pennod beilot yn 2016, cwblhaodd Nish ddwy gyfres o’i raglen gyfoes ei hun ar gyfer BBC Radio 4, Spotlight Tonight, gydag yntau hefyd yn eu cyflwyno ac mae hefyd yn cyflwyno The News Quiz a Newsjack. Ar y sgrin gallwch weld Nish ar raglenni fel Q.I., Mock The Week a Live At The Apollo fel gwestai comedi llwyfan a chyflwynydd (pob un ar BBC Two), Have I Got News For You a The John Bishop Show (BBC One), 8 Out of 10 Cats Does Countdown (Channel 4), Russell Howard’s Stand-Up for Central, Drunk History, The Alternative Comedy Experience a Live At The Comedy Store (pob un ar ComedyCentral), Alan Davies As Yet Untitled (Dave) a Taskmaster(Dave). Ymddangosodd Nish gyda’i gyd-gomedïwr Joel Dommett mewn rhaglen deithio 6 rhan ar gyfer Comedy Central, Joel and Nish vs The World ac mae'n cyflwyno ei gyfres newyddion ddychanol, barodïol ei hun, The Mash Report, ar gyfer BBC Two.

‘Yn 2020 yn ystod pandemig y coronafeirws, creodd a chyflwynodd Nish gyfres newydd o’r enw Hello America ar gyfer y platfform ffrydio Americanaidd byrhoedlog, Quibi.  Mae wedi bod yn gyfnod tymhestlog a llawn ansicrwydd oherwydd COVID a'r sefyllfa wleidyddol.  Byddwch yn rhyfeddu at fy ngallu i gymryd yr holl bethau hyn yn bersonol rywsut.’

"Cafodd y comedïwr Nish Kumar ei fwio oddi ar y llwyfan ar ôl gwneud jôcs Brexit mewn digwyddiad elusennol nos Lun. Roedd Kumar, sy'n cyflwyno The Mash Report ar y BBC,
yn perfformio yn ystod cinio criced elusennol blynyddol y Lord’sTaverners.”
Adroddiad Newyddion y BBC - 3 Rhagfyr 2019

TAKE….
“You can boo, but booing’s got nothing to do with it”
Bob Dylan 

….BACK….
“Man, I’ve got grown men @ing me bulls**t/You’re getting way too old for the timeline”
Stormzy

….CONTROL
"Roeddwn i mewn ysbyty y noson o'r blaen lle dwi'n meddwl bod ambell glaf â’r coronafeirws
ac fe wnes i siglo dwylo gyda phawb, byddwch yn falch o glywed, ac rwy'n dal i siglo 
dwylo" 
Boris Johnson - 3 Mawrth 2020

 
Pris Safonol £23.00

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr