Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Nina Conti

Mae enillydd Gwobr Gomedi Prydain, Nina Conti, yn ôl ar daith! Mae brenhines y dafleisiaeth â’i meddwl chwim yn dod â'i sioe garu newydd arloesol i chi. Bydd hi fel Cilla Black gyda masgiau. Does dim sicrwydd y byddwch yn dod o hyd i’ch gwir gariad, ond byddwch yn siŵr o chwerthin yn eich dyblau wrth wrando ar 'frenhines y tafleisio' (London Evening Standard). 

 

Mae Conti wedi cael llawer o lwyddiant yn ymddangos ar Live at the Apollo, wedi gwneud ffilm a enwebwyd am BAFTA ac wedi perfformio mewn sioeau sydd wedi gwerthu allan ar draws y byd – y cyfan heb hyd yn oed symud ei gwefusau.

 

 

Pris Safonol £27.00

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr