Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Mo Gilligan - AILDREFNU

Yn syth ar ôl ei recordiad Netflix fu’n llwyddiant sgubol yn fyd-eang, mae’r enwebai BAFTA a’r sioe adloniant sydd ar y big ar hyn o bryd, Mo Gilligan, yn ei ôl ac i’w ganlyn Taith y Byd newydd sbon danlli grai ar gyfer 2021!  

“The funniest man in Britain” The Times 

Gewch chi ddisgwyl sioe yn heigio gan egni, lawn hyd y fyl, fel na welsoch erioed o’r blaen. Enwebai BAFTA 2019. Enillydd Cymdeithas Deledu Frenhinol 2019. Enwebai Dwbl NTA 2020. 

Mo Gillgan Twitter | Mo Gilligan Facebook Mo Gilligan Instagram

 

 
  • Pris Safonol: £21

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt 

 
Bwciwch Nawr