Kevin Bloody Wilson

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

A Gwesteion Arbennig - Jenny Talia

Ers talwm byd, ymhell o bob man, mewn tref lofaol o’r enw Kalgoorlie yng Ngorllewin Awstralia, ganed y chwedl Kevin Bloody Wilson. Cychwynnodd y cyfan yn ddigon diniwed - rhyw frawd a chanddo ormod o amser hamdden yn newid geiriau caneuon pobol eraill, ac yn sgrifennu ambell i gân ei hun, dim ond er mwyn hwyl. 

Bymtheng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, ar ôl gigiau byw rhif y gwlith a miliynau o werthiannau albymau ar hyd y ffordd, nid yn unig y mae Kevin Bloody Wilson wedi dod o hyd i’w gilfach, mae wedi cydio mewn Esky a chadair blygu a’i wneud ei hun yn blydi braf ynddi! 

Mae caneuon Kev yn cyd-fynd â thirwedd Kalgoorlie, sef sych a difaddau. Mae’r caneuon yma’n ddihafal Awstralaidd, ac eto flwyddyn ar ôl blwyddyn, albwm ar ôl albwm, taith ar ôl taith, mae pobol o bedwar ban byd yn dal i chwerthin ei hochor hi am ben corff o waith cwbwl ddilys a gwreiddiol Kevin Bloody Wilson.  

Mae’r faled gochar ar hyd y lle ers cyn cof. Roedd y Bardd, William Shakespeare, yn sgrifennu cerddi coch. Sgrifennodd mab yr Alban, Robbie Burns Bach, flodeugerdd gyfan o biliau budron a cherddi coch.
Bu’r gerdd goch yn gyfrwng codi calonnau Milwyr o bob tu cynnen rhyfel, a phwy ohonon ni nad ydi’n cofio o leiaf dwy neu dair limrig goch?
Ac eto, yn yr oes wleidyddol gywir sydd ohoni, yn ôl pob golwg does ond un yn parhau ac yn cadw’r ffurf ddihafal yma ar gelfyddyd - KEVIN BLOODY WILSON.

Ac  yntau’n Eicon Comedi Awstralia, chwedl ’60 Minutes’, ac yn amddiffynnwr rhyddid llafar, mae Pencampwriaeth Kev a'i boblogrwydd drwy’r byd yn grwn yn profi ymhellach mai Kevin Bloody Wilson ydi unig berchennog genre cyfan o gerddoriaeth, Y Faled Goch Gyfoes.
Hwyrach y bydd Kev yn digio ambell i gadi-ffan gwleidyddol gywir...

DILLIGAF! 

Peidiwch â cholli KEV ar ôl y mawr edrych ymlaen ato’n dod yn ei ôl i wledydd Prydain – ac i’w ganlyn ei Albwm Dolig Newydd Sbon Danlli Grai – ar ei Daith ALMOST AWESOME drwy’r byd yn grwn!

 
Pris Safonol £31.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr