Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Kevin Bloody Wilson

Gyda Jenny Talia.

Mewn byd sydd bron â boddi dan don o Gywirdeb Gwleidyddol, mae Kevin Bloody Wilson ar flaen y gad yn y frwydr yn ei erbyn.

Ystyrir Kevin Bloody Wilson yn Awstraliad Digrifa’r Byd ac mae cyn syched a chyn arwed â’i dreftadaeth yn y berfeddwlad.

Mae ei berfformiad diweddaraf, FUPC, yn taro’r sbotolau ar Gywirdeb Gwleidyddol i’w ddangos yn ei briod liwiau ac fel mae yntau’n ei weld….sef jôc!

Gwerthodd ugain albwm Kev o faledi coch o’i law ei hun yn eu miliynau ac mae ei leng fyd-eang o selogion wedi dyrchafu Kev i Statws Seren Roc.

Pan welwch chi KEV yn fyw, yn un peth does dim dwywaith na fyddwch yn chwerthin llond bol am ben pethau na ddylech chi fod yn chwerthin am eu pennau, ac yn ail dyma rywbeth arall medrwch chi roi tic iddo ar eich rhestr pethau i’w gwneud cyn marw!

Argymhellir bod Gwroniaid Cyfiawnder Cymdeithasol a Dadleuwyr dros Gywirdeb Gwleidyddol yn aros gartre.

Yn y cyfamser gaiff y gweddill ohonom noson yn clewtian ein cluniau ac yn g’lana chwerthin am ben barn synnwyr cyffredin Kev ar Gywirdeb Gwleidyddol.

Terfyn oed: 16+

 
  • Pris Safonol: £32.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr