Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Katherine Ryan: Missus

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Croeso mawr yn ôl i’r llwyfan i greawdwr a seren The Duchess, y llwyddiant ysgubol ar Netflix (ynghyd â dwy o sioeau comedi arbennig byd-eang Netflix: In Trouble a Glitter Room), y ddigrifwraig a’r seren deledu, Katherine Ryan, yn ei sioe fyw newydd sbon danlli grai, Missus. Gynt bu Katherine â’i llach ar fod yn gymar ond ers hynny priododd ei chariad cyntaf, ar ddamwain. Daeth troeon mawr ar fyd i bawb a gallwn edrych ymlaen at glywed safbwyntiau newydd, digri dat ddagrau, Katherine Ryan ar fywyd, cariad a beth sy’n dod yn sgìl bod yn Misus. 

I gael y diweddaraf ar Katherine, ewch i’w chyfrif Twitter.

Llun gan: Carla Guler

‘A comic in supreme command of her shtick’ –
The Guardian 

‘One of the stand-out stand-ups of her generation’ –
The Times **** 

'The writing is tight, the delivery flawless... a stand-up who is at the top of her game' –
The Independent **** 

'Poised, uncompromising and often savagely hilarious' – The Scotsman **** 

‘Flawlessly delivered... this is stand-up comedy that slaps you countless times around the face and leaves you aching with laughter. Be in no doubt, Ryan is among the very best out there’ – The Telegraph ****

 
  • Pris Safonol: £25.50 | £27.50
  • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £25.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

Ar hyn o bryd mae Katherine Ryan yn frenhines ar fydoedd comedi’r teledu a chomedi fyw, yng ngwledydd Prydain a thramor.  Rhyddhawyd The Duchess, ei chomedi sefyllfa début chwe rhaglen hanner awr, ar Netflix ym mis Medi 2020 a llamodd i frig siart Netflix gwledydd Prydain – a threulio dros wythnos yn yr hicyn rhif un. Nid yn unig mae Katherine yn serennu yn y brif ran, ond hefyd sgrifennodd a chynhyrchu’n weithredol y penodau ill chwech.Casglodd y gyfres lu o selogion ac adolygiadau godidog.Meddai The Times:  “Every other line is a perfect stand-alone haiku of comic brilliance”; sgrifennodd Camilla Long yn The Sunday Times: “It's a savagely rude and whip-smart sitcom based on Ryan's experiences as a single mother, and I devoured it in one sitting”; ac meddai Scott Bryan ar y BBC: “It’s a must-watch . . .  I found it very honest and very, very funny.” 

Mae The Duchess yn dilyn dwy raglen stand-up arbennig, mawr eu clod gan y beirniaid, i Netflix – y rhyddhawyd yr ail ohonyn nhw, Glitter Room, yn fyd-eang ar 1 Gorffennaf 2019, yn dilyn In Trouble o’r flwyddyn 2017.Katherine oedd yr ail ddigrifwr yn unig o wledydd Prydain, ar ôl Jimmy Carr, i gael rhyddhau un o raglenni arbennig Global 60’ Netflix yn y tiriogaethau i gyd – ac mae’n dal i fod yr unig fenyw. 

Cyn bo hir gwelir Katherine yn llywyddu’r gyfres cystadleuaeth ddawn oriau brig ar BBC Dau All That Glitters, sy’n cynnwys wyth gemydd dawnus benben (Bake Off ar gyfer gemwaith). 

Gyda hyn bydd hefyd i’w gweld ar ein sgriniau’n chwarae Joan Rivers yn When Joan Kissed Barbra - gyferbyn â Jessica Barden o The End of the F***ing World fel Barbra Streisand - i gyfres Urban Myths Sky Arts.Bydd ar gael ym mis Hydref ar Now TV yn ogystal â Sky Arts. 

Mae gan Katherine hefyd bodlediad aruthrol o boblogaidd a mawr ei glod o’r enw Telling Everybody Everything, a ddechreuodd ei oes ar ddechrau’r cyfnod clo ac sydd yn Neg Uchaf Podlediadau Comedi gwledydd Prydain byth ers hynny.Fe’i llywyddir gan Acast. 

Bu’n llywydd ar y cyd chwe chyfres o sioe sgubol o lwyddiannus Comedy Central, Your Face or Mine,gyda Jimmy Carr, a beirniadu pedair cyfres o sioe hit Comedy Central, Roast Battle. Yn gynharach eleni Katherine oedd un o’r capteiniaid tîm ar ail gyfres ar hugain 8 Out of 10 Cats E4, ynghyd â’r cyd-gapten tîm Rob Beckett a’r llywydd Jimmy Carr.Llywyddodd y rhaglen dynfa,merched i gyd, 8 Out of 10 Cats Does Countdown Special (C4) yn 2018, a bu’n gyfrannwr rheolaidd ar 8 Out of 10 Cats Does Countdown am gyfresi lawer.Cyd-lywyddodd hefyd raglen polyn pabell Alternative Election Special Sianel Pedwar gyda Krishnan Guru Murthy ym mis Rhagfyr 2019. 

Wedi bod yn un o’r hoff hoelion wyth ar sioeau panel Prydain ers blynyddoedd lawer, roedd Katherine yn gapten tîm ar sioe banel fyd-eang gyntaf erioed Netflix The Fix – ochr yn ochr â’r llywydd Jimmy Carr.Ymddangosodd droeon rhif y gwlith ar deledu gwledydd Prydain, o gyfres sgubol o lwyddiannus y BBC Who Do You Think You Are? ochr yn ochr â llywyddu Have I Got News For You deirgwaith ac ymddangos ar Would I Lie To You?QI Live at The Apollo, hyd at fod yn gystadleuwr ar ail gyfres Taskmaster Dave a Champion of Champions Special – yn ogystal â rhoi ei sgwrs ddihafal ei hun ar Comedians Giving Lectures. Ymhlith credydau teledu nodadwy eraill mae Travel Man C4 gyda Richard Ayoade, The Big Fat Quiz of The Year (C4), The Big Narstie Show (C4), A League of Their Own (Sky), The Jonathan Ross Show (ITV), The Big Fat Quiz Of Everything (C4), ac yn gapten tîm ar gyfres fflaglong Sky Bring The Noise. Ar ben hyn i gyd, llywyddodd Katherine gyfres ffeithiau difyr C4 How’d You Get So Rich?, wedi’i seilio ar y gyfres wreiddiol roedd Joan Rivers yn ei llywyddu.Roedd hefyd yn llywydd The Stand-Up Show with Katherine Ryan, i’r Comedy Network yng Nghanada. 

Y tu allan i fyd teledu, gwerthwyd pob tocyn i sioeau dihafal Katherine mewn oedfannau ledled gwledydd Prydain, yr Unol Daleithiau a Chanada.Aeth â’i sioe ddiweddaraf, GLITTER ROOM, i Garrick Theatre yn West End Llundain am fis ar ôl taith ledled y genedl a werthodd bob tocyn.