Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Josh Widdicombe - AILDREFNU

Taith estynedig yn sgîl galw aruthrol!

Dyma’r cono mae pawb yn gallu’i ddynwared yn ei ôl ar daith ar ei ddeudroed, newydd sbon danlli grai. Sioe fydd yn rhoi tro ar fyd i chi ac yn chwyldroi sut y canfyddwch eich hun yn y byd hwnnw. Dros ben llestri? Iawn, noson ddigri dros ben fydd hi o gwynion a jôcs lle bydd Josh o’r diwedd yn mynd i’r afael â phynciau llosg comedi calendrau’r Dyfodiad , pesto ac amser cau ei barc lleol. 

Mae Widdicombe yn fwyaf adnabyddus am y sioeRTS arobryn The Last Leg a enwebwyd ddwywaith am wobr BAFTA ac a ddarlledwyd droeon lawer, yn ogystal â’i gomedi sefyllfa JOSH oedd yn fawr ei chlod gan y beirniaid, Insert Name HereQIHave I Got News For YouA League of Their Own a’i bodlediad sgubol o lwyddiannus Quickly Kevin Will He Score.

“one of the most bankable talents in UK comedy” Guardian Guide

“hugely appealing stand-up which marries a keen observational eye to a petulant anger at the apparent ludicrousness of the modern world” The Guardian 

“If they made frustration an Olympic sport the Last Leg co-host would win gold every time.” Evening Standard 

“Widdicombe’s charm and incurable exasperation with the modern world win the day” The I

Oedran isaf: 14+ 
Rhegi a phynciau i oedolion yn debygol

 

 
  • Pris Safonol: £23

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr