Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Josh Widdicombe - AILDREFNU

Taith estynedig yn sgîl galw aruthrol!

Dyma’r cono mae pawb yn gallu’i ddynwared yn ei ôl ar daith ar ei ddeudroed, newydd sbon danlli grai. Sioe fydd yn rhoi tro ar fyd i chi ac yn chwyldroi sut y canfyddwch eich hun yn y byd hwnnw. Dros ben llestri? Iawn, noson ddigri dros ben fydd hi o gwynion a jôcs lle bydd Josh o’r diwedd yn mynd i’r afael â phynciau llosg comedi calendrau’r Dyfodiad , pesto ac amser cau ei barc lleol. 

Mae Widdicombe yn fwyaf adnabyddus am y sioeRTS arobryn The Last Leg a enwebwyd ddwywaith am wobr BAFTA ac a ddarlledwyd droeon lawer, yn ogystal â’i gomedi sefyllfa JOSH oedd yn fawr ei chlod gan y beirniaid, Insert Name HereQIHave I Got News For YouA League of Their Own a’i bodlediad sgubol o lwyddiannus Quickly Kevin Will He Score.

“one of the most bankable talents in UK comedy” Guardian Guide

“hugely appealing stand-up which marries a keen observational eye to a petulant anger at the apparent ludicrousness of the modern world” The Guardian 

“If they made frustration an Olympic sport the Last Leg co-host would win gold every time.” Evening Standard 

“Widdicombe’s charm and incurable exasperation with the modern world win the day” The I

Oedran isaf: 14+ 
Rhegi a phynciau i oedolion yn debygol

 

 
  • Pris Safonol: £23

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr