Jonathan Pie

Canllaw oedran: 16+ (peth rhegi)
Ni chaiff hwyrddyfodiaid ddod i mewn


A bwrw bod dim newydd yn newydd da, siawns nad newydd ffug mo newydd da.   Dyma Jonathan Pie ar daith unwaith eto i roi pryd o dafod i’r bobol mewn grym – a’r newyddiadurwyr sydd yn ôl pob golwg yn eu galw i gyfrif.  

Jonathan Pie ydi’r Gohebydd Newyddion cynddeiriog y gwelwyd ei fideos drwy’r byd yn grwn. Aeth ei ddwy daith cynt i oedfannau fel yr Hammersmith Apollo a’r London Palladium a pherfformiadau drwy hyd a lled yr Unol Daleithiau ac Awstralia.

Chwedl Ricky Gervais, mae Jonathan Pie yn ‘brilliant, brave, raw and analytical without forgetting to be funny’.   Mae ganddo dros 1.2 Miliwn o ddilynwyr ar Facebook ac mae miliynau’n gwylio’i fideos sy’n mynd drwy’r gwledydd fel tân gwyllt. Gwyliwyd ei ymateb i ethol Donald Trump dros gant a hanner can miliwn o weithiau’n fyd-eang.

"a staggering tour-de-force of righteous visceral rage” (Chortle)

"a true tour de force” (Evening Standard)

“as exquisitely performed as it is well written, damningly scathing of current political discourse and engagement” (The Scotsman)

 
 Pris Safonol £20 | £27
 Myfyrwyr | Hawlwyr £5 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr