Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

John Bishop

  Phil McIntyre Live drwy drefniant â Lisa Thomas Management yn falch o gyflwyno: 

JOHN BISHOP
Right Here, Right Now

A gloriously gifted storyteller’
★★★★Daily Telegraph

Mae’r arch-seren comedi John Bishop yn dod i Neuadd Dewi Sant yn ei sioe stand-up newydd sbon danlli grai y bu mawr aros amdani – Right Here, Right Now. 

Wythfed sioe stand-up John fydd hon ac mae hi’n addo bod yr orau eto.   Fe’i gwêl yn perfformio drwy hyd a lled gwledydd Prydain, Iwerddon, America, Canada ac Ewrop.Mae John yn ysu am gael bod yn ei ôl ar daith!!

Daeth llwyddiant aruthrol i ran John yn sgìl nifer o’i sioeau comedi, adloniant a dogfen ei hun yn cynnwys ‘John Bishop’s Australia’ (BBC1), ‘John Bishop’s Britain’ (BBC1); ‘John Bishop’s Only Joking’ (Sky1); ‘The John Bishop Show’ (BBC1); ‘The John Bishop Christmas Show’ (BBC1) a ‘John Bishop’s Gorilla Adventure’ (ITV1).  Yn fwy diweddar ‘John Bishop’s Ireland’ i ITV1 a phedair cyfres enfawr y sioe fawr ei chlod gan y beirniaid ‘John Bishop: In Conversation With…’ a’i gwelodd yn sgwrsio, un i un, â rhai o enwau cyfarwydd mwya’r Byd. 

‘Frankly hilarious’ ★★★★ Daily Telegraph

Bishop has funny bones’ ★★★★ The Times

‘Two hours of observational humour delivered so skilfully it looks effortless’ Evening Standard

‘John Bishop has taken on the mantle of Britain’s top comic’ ★★★★ Daily Mirror

Dim Mynediad Os Ydych Yn Hwyr
Oedran isaf: 16+

 
  • Pris Safonol: £38

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr