Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Joe Lycett: More, More, More! How Do You Lycett? How Do You Lycett?

Dewch at Joe Lycett (yr artist âi gynt dan yr enw Hugo Boss) yn gwneud beth mae’n ei wneud orau: siarad fel melin bupur wrth lond stafell o bobl mewn dull rhyfedd a digri.Dyma’i daith gyntaf ers blynyddoedd ac mae’n addo’n deg heigio gan FWY o jôcs, MWY o straeon digri, a MWY o luniau anaddas ac, fe ellid dadlau, aflonyddol, i gyd gan obeithio ateb y cwestiwn oesol:“How do you Lycett?How do you Lycett?” 

Gwefan Joe Twitter Joe

Oedran isaf:15+

 
  • Pris Safonol (Uchafswm o 10 tocyn fesul trafodyn): £32.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr