Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Joe Lycett: More, More, More! How Do You Lycett? How Do You Lycett?

Dewch at Joe Lycett (yr artist âi gynt dan yr enw Hugo Boss) yn gwneud beth mae’n ei wneud orau: siarad fel melin bupur wrth lond stafell o bobl mewn dull rhyfedd a digri.Dyma’i daith gyntaf ers blynyddoedd ac mae’n addo’n deg heigio gan FWY o jôcs, MWY o straeon digri, a MWY o luniau anaddas ac, fe ellid dadlau, aflonyddol, i gyd gan obeithio ateb y cwestiwn oesol:“How do you Lycett?How do you Lycett?” 

Gwefan Joe Twitter Joe

Oedran isaf:15+

 
  • Pris Safonol (Uchafswm o 10 tocyn fesul trafodyn): £32.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr