Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Jimmy Carr: Terribly Funny - AILDREFNU

  • Unigolion dros 16 oed yn unig
 

Mae sioe newydd sbon danlli grai Jimmy yn cynnwys jôcs am bob mathau o bethau ofnadwy. 
Pethau ofnadwy sydd hwyrach wedi effeithio arnoch chi neu bobl rydych yn eu nabod ac yn eu caru.
Ond dim ond jôcs ydyn nhw – nid y pethau ofnadwy monyn nhw. 
Mae cywirdeb gwleidyddol mewn sioe gomedi run fath ag iechyd a diogelwch mewn rodeo. 
Nawr eich bod wedi cael rhybudd, codwch docyn. 

Gwefan Jimmy Carr | Jimmy Carr Facebook | Jimmy Carr Instagram

 
  • Pris Safonol (Uchafswm o 10 tocyn fesul trafodyn): £32

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/YouTube.cshtml)